Educación Plástica, Visual e Audiovisual 4º ESO. Prof. Anxos Romeo
(Plástica e Visual 4º ESO)

Benvidos ao mundo da xeometría, o deseño, a fotografía, o cine, a imaxe dixital, e as formas na natureza e na paisaxe urbana.

Ilustracción dea alumna Carmen Seoane