Educación Plástica, Visual e Audiovisual 3º ESO ( Prof. Anxos Romeo )
(Plástica e Visual 3º ESO)

Benvidos!

A materia de Educación Plástica e Visual contribúe a desenvolver dous aspectos fundamentais da formación, estreitamente relacionados entre si: a percepción e a representación; saber ver e saber facer. Os eixos que vertebran este currículo representan dúas cuestións fundamentais para a adquisición das capacidades que se pretenden: ensinar a ver, ensinar a representar.

Ilustración da alumna Guiorgia Yang

Ilustración da alumna Guiorgia Yang - 2013