MÉTODOS ESTADÍSTICOS Y NUMÉRICOS (Carmen Raña)
(M.E.N. (Carmen Raña))

Coronavirus.JPG

¡Benvidos!

Esta será a nosa aula mentres se manteñan estas circunstancias críticas. Aquí deixaréi os materiais e propostas de traballo.