Inicio > Departamento de Lingua Castelá e Literatura > Profesorado do departamento de Lingua Castelá e Literatura

Profesorado do departamento de Lingua Castelá e Literatura

  • Xefatura do departamento: Bello Catoira, Mª Jesús
  • Correia Caballero, María Irene
  • Laya Gómez, Lucía
  • Martínez Graña, Rebeca María
  • Santamariña Pereira, Rebeca
  • Soto García, camilo