Inicio > Organigrama

Organigrama

 

CLAUSTRO CURSO 2022/23

- Alonso Sánchez, Rebeca María

- Barros Diz, Natalia

 - Bello Catoira, Mª Jesús

- Borrego Laso, Angeles

- Bouza Criado, Javier

- Brage Tenreiro, Marta

- Carballeira Martínez, Magdalena

- Correia Caballero, Mª Irene 

- Deus Martínez, Rosa

- Devesa Matos, María Paz

- Diéguez González, Luísa  

- Doce Sanmartín, María del Mar

- Fernández García, Patricia

- Galindo Checa, Raquel

 - García Ferreiro, Jesús Antonio

-García Rumbo, Paula 

 

 

 - García Puertas, Ana

-Gil Labrador, Manuel

- Gómez Martín, Alfonso

- Gómez Vázquez, Yolanda

- González Ares, Isabel

- González Santiso, Pablo

- Loureiro Rodríguez, Cristina

- Maneiro Catoira, Roberto

-Martínez da Conceiçao, Patricia

-Martínez Graña, Rebeca Mª

- Martínez Vilar, Mª Jesús

-Pereira Navaza, Ana

- Pérez Seijo, Mª Elena

- Raña García, Mª Carmen

-Ríos Suárez, Ignacio

- Romeo Barreiro, María Anxos

- Saez Abuín, Elisa

 -Santamariña Pereira, Rebeca

- Seijas Cascallar, Beatriz

- Serrano Regueiro, María Jesusa

- Tenreiro Beceiro, Carolina

- Varela Caeiro, Elisa

- Varela Rama, María Margarita

- Vázquez Franco, María Beatriz

- Vázquez Pernas, Ana

- Vicente Rodríguez, José Francisco

 

 

Volver ao organigrama

 


EQUIPO DIRECTIVO
Director: Pablo González Santiso
Subdirectora: María Irene Correia Caballero
Secretaria: Beatriz Vázquez Franco
Xefa de estudos: Ana Vázquez Pernas

   

Volver ao organigrama

 


PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVICIOS
- Atienza Longueira, Nahír (Secretaría)
- Quesada Pérez, Ana María (Secretaría)
- Piñeiro Varela, María José (Conserjería)
- Pena Mariño, Silvia María (Conserjería)
- Veiga Tojeiro, Ana María (Conserjería)

   

Volver ao organigrama

 


BIBLIOTECA

Irene Correia Caballero

Rebeca Santamariña Pereira 

   

Volver ao organigrama

 


ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Xefe de Departamento: María Irene Correia Caballero
           

   

Volver ao organigrama

 


COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓXICA CURSO 2022/23
Membros
Departamento

Barros Diz, Natalia

Borrego Laso, Ángeles

Carballeira Martínez, Magdalena

Diéguez González, Luísa

Correia Caballero, Irene

Devesa Matos, Paz

Loureiro Rodríguez, Cristina

Galindo Checa, Raquel

García Ferreiro, Jesús

García-Puertas Taboada, Ana

González Ares, Isabel

González Santiso, Pablo

Pérez Seijo, Elena

Ríos Suárez, Ignacio

Santamariña Pereira, Rebeca

Carballeira Martínez, Magdalena

Serrano Regueiro, María Jesusa

Varela Caeiro, Elisa

Vázquez Franco, Beatriz

Vázquez Pernas, Ana

 

Educación Física

Clásicas

Orientación

Dinamización Linguística

Actividades Complementarias e Extraescolares

Francés

Lingua Galega

Música

Debuxo

Relixión

Ingés

Pedagoxía Terapéutica

Bioloxía-Xeoloxía

Tecnoloxía

Lingua Castelá

Orientación

Matemáticas

Filosofía

Economía

Xefa de Estudos

   
Volver ao organigrama

 


DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS CURSO 2022/23
Departamento
Xefe/a

Bioloxía e Xeoloxía

Física e Química

Debuxo

Tecnoloxía

Matemáticas

Economía

Lingua Galega

Lingua Castelá

Inglés

Francés

Historia

Música

Filosofía

Clásicas

Relixión

Educación Física

Orientación

Dinamización Linguística

 

Pérez Seijo, Elena

Vázquez Pernas, Ana C. 

García Ferreiro, Jesús 

Ríos Suárez, Ignacio

Serrrano Regueiro, María Jesusa

Vázquez Franco, Beatriz

Loureiro Rodríguez, Cristina

Santamariña Pereira, Rebeca 

González Ares, Isabel

Devesa Matos, Paz

Deus Martínez , Rosa

Galindo Checa, Raquel

Varela Caeiro, Elisa

Borrego Laso, Ángeles

García-Puertas Taboada, Ana

Barros Diz, Natalia

Carballeira Martínez, Magdalena

Diéguez González, Luísa

 

 

   

Volver ao organigrama

 


TITORES/AS CURSO 2022/23

1º ESO A: Rebeca Alonso Sánchez

1º ESO B: Mónica Arias Díaz

1º ESO C: Manuel Cuervo Martínez

1º ESO D: Mar Doce Sanmartín

2º ESO A: Margarita Varela Rama

2º ESO B: Rebeca Martínez Graña.

2º ESO C: Ana Pereira Navaza

2º ESO D: Rosa Mª Deus Martínez

3º ESO A: Rebeca Santamariña Pereira

3º ESO B: Ana Rey Pérez   

3º ESO C: Patricia Fernández García

4º ESO A: Yolanda Gómez Vázquez

4º ESO B: Cristina Loureiro Rodríguez

4º ESO C: Elisa Sáez Abuín 1º BACH A: Roberto Maneiro Catoira

1º BACH B: Natalia Barros Diz

2º BACH A: Paula García Rumbo

2º BACH B: Marta Brage Tenreiro

 

 

 


   

Volver ao organigrama

 


DELEGADOS CURSO 2022-23

 1º ESO A                                               1º ESO B    

Delegado: Antonio Vázquez Dacosta                         Delegado: Félix Benlloch López

Subdelegado: Lucas Pereira Bolón                             Subdelegado: Oliver Lata Marta

 

1º ESO C                                               1º ESO D

Delegada: Antía Aller Quintáns                                Delegada: Lucía Isasi Fernández

Subdelegada: Uxía Prado Pensado                             Subdelegada: Diego Sanmartín Rodríguez

 

2º ESO A                                               2º ESO B

Delegado: Jimena Varela Barreira                             Delegado: Gustavo Pérez Calzado

Subdelegado: Manuel Martínez Otero                      Subdelegada: Ruth Martínez Otero

 

2º ESO C                                               2º ESO D

Delegado: Juan Adrián García Céspedes                   Delegado: Xavi Domato Cambón

Subdelegado: Rafael Golás Rodríguez                      Subdelegada: Claudia Nieto Sánchez

 

3º ESO A                                               3º ESO B

Delegado: Roger Andrew Henao García                     Delegada: Ledicia Paz Fernández

Subdelegado: Yago Lago Teijido                                Subdelegado: Xan García Pintos

 

3º ESO C                                               4º ESO A

Delegado: Cristian Gabarri Gabarri                           Delegado: Lucas Pérez García

Subdelegado: Miguel Rey Anido                                 Subdelegado: Carlos Pidre Hermida

 

4º ESO B                                               4º ESO C

Delegada: Antía Rey Bayón                                       Delegada: Paz Puga Sampedro

Subdelegado: Daniel Prado Pensado                      Subdelegado: Lucas Bravo Cuenca

 

1º BACH A:                                             1º BACH B:

Delegada: Moira Paz Fernández                                 Delegada: Marina González Rodríguez

Subdelegado: Andrés Bermúdez Recarey                  Subdelegado: Mateo de la Torre Moruja

 

2º BACH A:                                             2º BACH B:  

Delegado: Sergio Nogareda García                           Delegada: Clara Viqueira Martín

Subdelegado: Erick Nicolás Ardaya Patiño               Subdelegada: Marta Naya Mancebo

 

 

 

 XUNTA DE DELEGADOS

Presidenta Marta Naya Mancebo

Secretario:  Félix Benlloch López

Inclúe aos delegados/as e subdelegados/as anteriormente citados e ademais como representantes do Consello Escolar:

 
  
Volver ao organigrama

 

 

CONSELLO ESCOLAR

 

EQUIPO DIRECTIVO PROFESORES PAIS/NAIS ALUMNOS PERSONAL NON DOCENTE CONCELLO

CORREIA CABALLERO, IRENE 

GONZÁLEZ SANTISO, PABLO 

VÁZQUEZ FRANCO, MARÍA BEATRIZ 

VÁZQUEZ PERNAS, ANA

 

 

 CUERVO MARTÍNEZ, MANUEL

DEUS MARTÍNEZ, ROSA

DEVESA MATOS, PAZ

GÓMEZ MARTÍN, ALFONSO

 GÓMEZ VÁZQUEZ, YOLANDA 

SERRANO REGUEIRO, Mª JESUSA

 

 

 

 ANLLO RIVEIRO, FÁTIMA 

FERNÁNDEZ BECERRA, BEATRIZ

PENA PICOS, ANA

 

 

ANJOS SEREJO, VÍCTOR

LAGO PÉREZ, PANCHO


RODRÍGUEZ PENA, NEKANE 

VARELA POSE, ANA 

 

 

 QUESADA PÉREZ, ANA

 

QUEIJO RODRÍGUEZ, ALFONSO LUIS

 

Volver ao organigrama

 


   

COMISIÓN PERMANENTE
 
 Director (Pablo González Santiso), Xefa estudos (Ana Vázquez Pernas), secretaria( Beatriz Vázquez) (con voz pero sen voto), 3 profesores/as (Manuel Cuervo Martínez, Alfonso Gómez Martín e Mª Jesusa Serrano Regueiro), 2 alumnos/as (Víctor Anjos Serejo e Ana Varela Pose), 1 pai/nai (Ana Pena Picos) e 1 non docente (Ana Quesada Pérez). Representante do Concello (Alfonso Luis Queijo Rodríguez).

 
 
 

 
 
       

 

Volver ao organigrama

 


 

COMISIÓN ECONÓMICA
 Director( Pablo González Santiso), Secretaria( Beatriz Vázquez), 1 profesor/a (Yolanda Gómez Vázquez), 1 alumno/a (Nekane Rodríguez Pena), 1 pai/nai (Beatriz Fernández Becerra

 

Volver ao organigrama

 


   

COMISIÓN DE CONVIVENCIA

Director ( Pablo González Santiso), Xefa estudos (Ana Vázquez Pernas), 2 profesores/as (Rosa Deus Martínez e Paz Devesa Mato  ), 2 alumnos/as (Nekane Rodríguez Pena e Pancho Lago Pére) e 2 pais/nais (Fátima Anllo Riveiro e Beatriz Fernández Becerrra).                                                                                                                           

                                                                                                                                           

 

Volver ao organigrama

 


ANPA
 - Ana Pena Picos

- Ana Regueira Lavandeira

- Iria Cabado Piñeiro

 

 

   

Volver ao organigrama