Inicio > Organigrama

Organigrama

 

CLAUSTRO CURSO 2020/21

- Alonso Sánchez, Rebeca María

- Barros Diz, Natalia

 - Bello Catoira, Mª Jesús

- Borrego Laso, Angeles

- Bouza Criado, Javier

- Brage Tenreiro, Marta

- Carballeira Martínez, Magdalena

- Correia Caballero, Mª Irene 

- Deus Martínez, Rosa

- Devesa Matos, María Paz

- Diéguez González, Luísa  

- Doce Sanmartín, María del Mar

- Fernández García, Patricia

- Galindo Checa, Raquel

 

 

 

 - García Ferreiro, Jesús Antonio

-García Rumbo, Paula

- García Puertas, Ana

-Gil Labrador, Manuel

- Gómez Martín, Alfonso

- Gómez Vázquez, Yolanda

- González Ares, Isabel

- González Santiso, Pablo

- Laya Gómez, Lucía

- Loureiro Rodríguez, Cristina

- Maneiro Catoira, Roberto

-Martínez da Conceiçao, Patricia

-Martínez Graña, Rebeca Mª

- Martínez Vilar, Mª Jesús

-Pereira Navaza, Ana

- Pérez Seijo, Mª Elena

- Raña García, Mª Carmen

-Ríos Suárez, Ignacio

- Romeo Barreiro, María Anxos

- Romero Gago, Alejandro

- Saez Abuín, Elisa

 -Santamariña Pereira, Rebeca

- Seijas Cascallar, Beatriz

- Serrano Regueiro, María Jesusa

- Tenreiro Beceiro, Carolina

- Varela Caeiro, Elisa

- Varela Rama, María Margarita

- Vázquez Franco, María Beatriz

- Vázquez Pernas, Ana

- Vicente Rodríguez, José Francisco

 

 

Volver ao organigrama

 


EQUIPO DIRECTIVO
Director: Pablo González Santiso
Subdirectora: María Irene Correia Caballero
Secretaria: Beatriz Vázquez Franco
Xefa de estudos: Ana Vázquez Pernas

   

Volver ao organigrama

 


PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVICIOS
- Atienza Longueira, Nahír (Secretaría)
- Quesada Pérez, Ana María (Secretaría)
- García Amil, Carmen María (Conserxería)
- Pena Mariño, Silvia María (Conserxería)
- Veiga Tojeiro, Ana María (Conserxería)

   

Volver ao organigrama

 


BIBLIOTECA
 Vicedirección

   

Volver ao organigrama

 


ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Xefe de Departamento: María Irene Correia caba
           

   

Volver ao organigrama

 


COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓXICA CURSO 2020/21
Membros
Departamento
- Borrego Laso, Angeles
- Carballeira Martínez, Magdalena
- Deus Martínez, Rosa
- García Ferreiro, Jesús
- García Puertas, Ana
- González Santiso, Pablo
- Devesa Matos, Paz
- Deus Martínez,Rosa
- Barros Diz, Natalia
- Vázquez Pernas, Ana
- Martínez Vilar, Mª Jesús
- Varela Caerio, Elisa
- Galindo Checa, Raquel
- González Ares, Isabel
- Serrano Regueiro, Mª Jesusa
- González Santiso, Pablo
- Diéguez González, Luísa
- VázquezFranco, Beatriz
- Bello Catoira, Mª Jesús
- Vicente Rodríguez, Francisco
- Vázquez Pernas, Ana 
- Correira Caballero, Mª Irene
Clásicas
Orientación
Actividades Complementarias e Extraescolares
Debuxo
Relixión
Pedagoxía Terapéutica
Francés
Xeografía e historia
Educación física
Física-química
Bioloxía-xeoloxía
Filosofía
Música
Inglés
Matemáticas
Director
Lingua galega
Economía
Lingua castelá
Tecnoloxía
Xefa de Estudos
Dinamización Lingüística
   
Volver ao organigrama

 


DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS CURSO 2020/21
Departamento
Xefe/a

Bioloxía-xeoloxía


Clásicas

 


Debuxo


Economía


Educación física

 


Filosofía


Física-química


Francés


Lingua galega

 


Inglés

 

Lingua castelá


Matemáticas

 

Música

 

Orientación


Relixión


Tecnoloxía


Xeografía e historia


Dinamización Lingüística

Martínez Vilar, María Jesús

 

Borrego Laso, Angeles

 

García Ferreiro, Jesús

 

VázquezFranco, Beatriz


Barros Diz, Natalia

 

Varela Caeiro, Elisa 

Vázquez Pernas, Ana

 

Devesa Matos, Paz

 

Dieguez González, Luísa

  

González Ares, Inglés

 

Bello Catoira, Mª Jesús


Serrano Martínez, Chusa

 

Galindo Checa, Raquel

 

Carballeira Martínez, Magdalena


García Puertas, Ana


Vicente Rodríguez, Francisco

 

Deus Martínez, Rosa   Diéguez Gonzñale

 

 Correira Caballero, Mª Irene

 

 

 

   

Volver ao organigrama

 


TITORES/AS CURSO 2020/21

1º A ESO: Manuel Cuervo Martínez

1º B ESO: Mar Doce Sanmartín

1º C ESO: Camilo Soto García


2º A ESO: Rebeca Martínez Graá

2º B ESO: Alfonso Gómez Sanmartín

2º C ESO: Mónica López Vázquez

 2º D ESO: Mónica Arias Díaz


3º A ESO:  Carolina Tenreiro Beceiro

3º B ESO:  Paula Lojo Sandino

3º C ESO:  Ana Rey Pérez

 

4º A ESO:  Marga Varela Rama

4º B ESO:  Profesor Língua Galega

 4º C ESO: Rebeca Santamariña Pereira

 4º D ESO: Elisa Sáez Abuín 

 

 1º A Bac:  Cristina Loureiro Rodríguez

1º B Bach: Natalia Barros Diz

1º C Bach: Patricia Martínez da ConcieÇao

 

2º A Bach: Yolanda Gómez Vázquez

2º B Bach: Rosa Deus Martínez

 

 


   

Volver ao organigrama

 


DELEGADOS CURSO 2018-19

 

CURSO

DELEGADO/A

SUBDELEGADO/A

1º A ESO  Brais Solar Viñuelas  Mónica Antelo Barral
1º B ESO  Yikai Ren  Alejandro García Pereiro
1º C ESO  Marina González Rodríguez  Sebastián Maseda Fernández
2º A ESO  Marta Naya Mancebo  Candela Espiñeira Rodríguez
2º B ESO  Nerea Lema Chans  Lisairy Váldez Cabrera
2º C ESO  Clara Viqueira Martín  Estefanía Torres Pedrido
3º A ESO  Marta García Pedreira  Antón Abella Pérez
3º B ESO  Uxía Rúa Patiño  Mateo Vázquez Rodríguez
3º C ESO  Xoana Boquete Landaeta  Hugo Joel López Rodeiro
4º A ESO  Paula Chans Fanego  Sumaiya Rahman
4º B ESO  Rodrigo Campo Ordóñez  Iker Rivas Silvoso
4ºC ESO  Patricia Mosquera Aranguren  Laura Noya Araújo
1º A BACH  Lucía Naya Mosquera  Carmen Rodríguez Rodríguez
1º B BACH  Irene Paredes Rivera  Abel Verard Méndez
1ºC BACH  Cristina Díaz Longueira  Laura Díaz Díaz
2º A BACH  Andrea Izquierdo Rodríguez  Martín García Gómez
2º B BACH  Mencía González Rodríguez  Andrea Otero Fernández

 

 

 XUNTA DE DELEGADOS

Presidenta: Mencía González Rodríguez

Secretaria: Irene Paredes Rivera

Inclúe aos delegados/as e subdelegados/as anteriormente citados e ademais como representantes do Consello Escolar:

 
  
Volver ao organigrama

 

 

CONSELLO ESCOLAR

 

EQUIPO DIRECTIVO PROFESORES PAIS/NAIS ALUMNOS PERSONAL NON DOCENTE CONCELLO

- Pablo González Santiso

- Ana Vázquez

- Beatriz Vázquez 

 

-Marta Rivas Santos

-Rebeca Santamariña Pereiraoira

-Roberto Maneiro Catoira

- Ignacio Ríos Suárez

  

 -Iria Cabado Piñeiro      

 -Marta García Pedreira

-Uxía Rúa Patiño

                                            

 

 

 

 

 

Volver ao organigrama

 


   

COMISIÓN PERMANENTE
 
 
 
 
 

 
 
       

 

Volver ao organigrama

 


 

COMISIÓN ECONÓMICA
 

 

Volver ao organigrama

 


   

COMISIÓN DE CONVIVENCIA

                                                                                                                                                
                                                                                                                                           

 

Volver ao organigrama

 


ANPA
 

 

   

Volver ao organigrama