Inicio > Organigrama

Organigrama

 

CLAUSTRO CURSO 2023/24

- Arias Díaz, Mónica

- Alonso Sánchez, Rebeca María

- Barros Diz, Natalia

 - Bello Catoira, Mª Jesús

- Borrego Laso, Angeles

-  Brage Tenreiro, Marta

- Carballeira Martínez, Magdalena

- Correia Caballero, Mª Irene 

- Cuervo Martínez, Manuel

- Deus Martínez, Rosa

- Devesa Matos, María Paz

- Díaz Suárez, Montserrat

- Diéguez González, Luísa  

- Doce Sanmartín, María del Mar

- Fernández García, Patricia

- Fontán Taracido, Alejandro

- Galindo Checa, Raquel

 - García Ferreiro, Jesús Antonio

 

 

 

 - García Puertas, Ana

- García Rumbo, Paula

-Gil Labrador, Manuel

- Gómez Martín, Alfonso

- Gómez Vázquez, Yolanda

- González Ares, Isabel

- González Santiso, Pablo

- López Vázquez, Mónica

- Lorenzo Sieiro, Nuria

- Loureiro Rodríguez, Cristina

- Maneiro Catoira, Roberto

-Martínez da Conceiçao, Patricia

-Martínez Graña, Rebeca Mª

-Pereira Navaza, Ana

- Pérez Seijo, Mª Elena

- Raña García, Mª Carmen

-Ríos Suárez, Ignacio

- Romeo Barreiro, María Anxos

- Saez Abuín, Elisa

 -Santamariña Pereira, Rebeca

- Seijas Cascallar, Beatriz

- Serrano Regueiro, María Jesusa

- Soto García, Camilo

- Tenreiro Beceiro, Carolina

- Varela Caeiro, Elisa

- Vázquez Franco, María Beatriz

- Vázquez Pernas, Ana

- Veiras Blanco, Sara

 

 

 

Volver ao organigrama

 


EQUIPO DIRECTIVO
Director: Pablo González Santiso
Subdirectora: María Irene Correia Caballero
Secretaria: Beatriz Vázquez Franco
Xefa de estudos: Ana Vázquez Pernas

   

Volver ao organigrama

 


PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVICIOS
- Atienza Longueira, Nahír (Secretaría)
- Quesada Pérez, Ana María (Secretaría)
- Piñeiro Varela, María José (Conserjería)
- Pena Mariño, Silvia María (Conserjería)
- Veiga Tojeiro, Ana María (Conserjería)

   

Volver ao organigrama

 


BIBLIOTECA

Irene Correia Caballero

Rebeca Santamariña Pereira 

   

Volver ao organigrama

 


ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Xefe de Departamento: María Irene Correia Caballero
           

   

Volver ao organigrama

 


COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓXICA CURSO 2023/24
Membros                                                                            Departamento

Barros Diz, Natalia

Borrego Laso, Ángeles

Carballeira Martínez, Magdalena

Diéguez González, Luísa

Correia Caballero, Irene

Devesa Matos, Paz

Loureiro Rodríguez, Cristina

Galindo Checa, Raquel

García Ferreiro, Jesús

García-Puertas Taboada, Ana

Brage Tenreiro, Marta

González Santiso, Pablo

Pérez Seijo, Elena

Ríos Suárez, Ignacio

Santamariña Pereira, Rebeca

Maneiro Catoira, Roberto 

Varela Caeiro, Elisa

Vázquez Franco, Beatriz

Vázquez Pernas, Ana

 

Educación Física

Clásicas

Orientación

Dinamización Linguística

Actividades Complementarias e Extraescolares

Francés

Lingua Galega

Música

Debuxo

Relixión

Ingés

Pedagoxía Terapéutica

Bioloxía-Xeoloxía

Tecnoloxía

Lingua Castelá

Matemáticas

Filosofía

Economía

Xefa de Estudos

   
Volver ao organigrama

 


DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS CURSO 2023/24

Departamento
Xefe/a

Bioloxía e Xeoloxía

Física e Química

Debuxo

Tecnoloxía

Matemáticas

Economía

Lingua Galega

Lingua Castelá

Inglés

Francés

Historia

Música

Filosofía

Clásicas

Relixión

Educación Física

Orientación

Dinamización Linguística

 

Pérez Seijo, Elena 

 Vázquez Pernas, Ana C. 

García Ferreiro, Jesús 

Ríos Suárez, Ignacio

Maneiro Catoira, Roberto

Vázquez Franco, Beatriz

Loureiro Rodríguez, Cristina

Santamariña Pereira, Rebeca 

Brage Tenreiro, Marta

Devesa Matos, Paz

Deus Martínez , Rosa Mª

Galindo Checa, Raquel

Varela Caeiro, Elisa

Borrego Laso, Ángeles

García-Puertas Taboada, Ana

Barros Diz, Natalia

Carballeira Martínez, Magdalena

Diéguez González, Luísa


 

Volver ao organigrama

 


TITORES/AS CURSO 2023/24
ESO

1º ESO A: Alfonso Gómez Martín

1º ESO B: Sara Veiras Blanco

1º ESO C: Carmen Raña García

1º ESO D: Mónica López Vázquez

 

2º ESO A: Ana Pereira Navaza

 2º ESO B: Mar Doce Sanmartín

2º ESO C: Mónica Arias Díaz

2º ESO D: Ana Rey Pérez

 

3º ESO A: Patricia Fernández García

3º ESO B: Anxos Romeo Barrreiro    

3º ESO C: Manuel Gil Labrador

  

4º ESO A: Manuel Cuervo Martínez

4º ESO B: Chusa Serrano Regueiro

4º ESO C: Elisa Sáez Abuín 

 

BACHARELATO

1º BACH A: Yolanda Gómez Vázquez

1º BACH B: Isabel González Ares

 

2º BACH A: Rosa Mª Deus Martínez

2º BACH B: Elisa Varela Caeiro

 


   

Volver ao organigrama

 


DELEGADOS CURSO 2023-24

 1º ESO A                                               1º ESO B    

Delegado: Samuel González Fernández                         Delegada Galia Pérez Ares

Subdelegada: Niza Gromaz Corbelle                             Subdelegada Martina Domínguez Rodríguez

 

1º ESO C                                               1º ESO D

Delegada: Claudia Pujades López                                   Delegado: Lucas Lago Insua

Subdelegado: Gonzalo Losada González                         Subdelegado: Yoel Vergara Barral

 

2º ESO A                                               2º ESO B

Delegado:Félix Benlloch López                                       Delegada: Gema Rivas Moar

Subdelegada: Natalia Facal Rabuñal                               Subdelegada: Daniela Senra González

 

2º ESO C                                                2º ESO D

Delegado: Rodrigo Salgado Fariña                                  Delegado: Marcos García-Garabal Abad

Subdelegada: Candela Pardo Sanmartín                          Subdelegada: Martín Penedo Rodríguez

 

3º ESO A                                               3º ESO B

Delegado: Eric Cabello Barral                                          Delegado: Xan García Pintos

Subdelegado: Ernesto Arias Carballeira                          Subdelegada: Ainhoa Cernadas Liñares

 

3º ESO C                                               4º ESO A

Delegada: Claudia Nieto Sánchez                                    Delegado: Sebastián Morán Freire

Subdelegado: Juan Adrián García Céspedes                    Subdelegado: Jualián López Quesada

 

4º ESO B                                               4º ESO C

Delegado: Roger Andrew Henao García                         Delegado: Cristian Gabarri Gabarri

Subdelegada: Ledicia Paz Fernández                          Subdelegado: Asier Aira García

 

1º BACH A:                                             1º BACH B:

Delegada: Carlos Pidre Hermida                                      Delegada: Ana Varela Pose

Subdelegada: Alma Domato Cambón                                Subdelegada: Paz Puga Sampedro

 

2º BACH A:                                             2º BACH B:  

Delegada: Moira Paz Fernández                                      Delegada: Marina González Rodríguez

Subdelegado: Andrés Bermúdez Recarey                       Subdelegado: Mateo de la Torre Moruja

 

 JUNTA DE DELEGADOS

Presidente Félix Benlloch López

Secretaria:  Moira Paz Fernández

Inclúe aos delegados/as e subdelegados/as anteriormente citados e ademais como representantes do Consello Escolar:

  
Volver ao organigrama

 

 

CONSELLO ESCOLAR

 

EQUIPO DIRECTIVO PROFESORES PAIS/NAIS ALUMNOS PERSONAL NON DOCENTE CONCELLO

CORREIA CABALLERO, IRENE 

GONZÁLEZ SANTISO, PABLO 

VÁZQUEZ FRANCO, MARÍA BEATRIZ 

VÁZQUEZ PERNAS, ANA

 

 

 CUERVO MARTÍNEZ, MANUEL

DEUS MARTÍNEZ, ROSA

DEVESA MATOS, PAZ

GÓMEZ MARTÍN, ALFONSO

 GÓMEZ VÁZQUEZ, YOLANDA 

SERRANO REGUEIRO, Mª JESUSA

 

 

 

 ANLLO RIVEIRO, FÁTIMA 

FERNÁNDEZ BECERRA, BEATRIZ

PENA PICOS, ANA

 

 

ANJOS SEREJO, VÍCTOR

LAGO PÉREZ, PANCHO


RODRÍGUEZ PENA, NEKANE 

VARELA POSE, ANA 

 

 

 QUESADA PÉREZ, ANA

 

QUEIJO RODRÍGUEZ, ALFONSO LUIS

 

Volver ao organigrama

 


   

COMISIÓN PERMANENTE
 
 Director (Pablo González Santiso), Xefa estudos (Ana Vázquez Pernas), secretaria( Beatriz Vázquez) (con voz pero sen voto), 3 profesores/as (Manuel Cuervo Martínez, Alfonso Gómez Martín e Mª Jesusa Serrano Regueiro), 2 alumnos/as (Víctor Anjos Serejo e Ana Varela Pose), 1 pai/nai (Ana Pena Picos) e 1 non docente (Ana Quesada Pérez). Representante do Concello (Alfonso Luis Queijo Rodríguez).

 
 
 

 
 
       

 

Volver ao organigrama

 


 

COMISIÓN ECONÓMICA
 Director( Pablo González Santiso), Secretaria( Beatriz Vázquez), 1 profesor/a (Yolanda Gómez Vázquez), 1 alumno/a (Nekane Rodríguez Pena), 1 pai/nai (Beatriz Fernández Becerra

 

Volver ao organigrama

 


   

COMISIÓN DE CONVIVENCIA

Director ( Pablo González Santiso), Xefa estudos (Ana Vázquez Pernas), 2 profesores/as (Rosa Deus Martínez e Paz Devesa Mato  ), 2 alumnos/as (Nekane Rodríguez Pena e Pancho Lago Pére) e 2 pais/nais (Fátima Anllo Riveiro e Beatriz Fernández Becerrra).                                                                                                                           

                                                                                                                                           

 

Volver ao organigrama

 


ANPA
 - Ana Pena Picos

- Ana Regueira Lavandeira

- Iria Cabado Piñeiro

 

 

   

Volver ao organigrama