Inicio > Programa de actividades

Programa de actividades

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Unha parte importante da formación dos alumnos desenvólvese mediante actividades que se levan a cabo fóra da aula dentro do horario lectivo. Estas actividades chámase complementarias.

Algunhas delas están organizadas polos Departamentos didácticos para complementar o programa das diferentes materias. Outras, integradas no plano de acción titorial(PAT), están pensadas por todo o equipo docente para axudar á formación en valores dos alumnos.

A gran maioría das actividades complementarias están costeadas, na súa totalidade, pola Deputación Provincial.

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES PREVISTAS PARA O CURSO 2021-2022

Xerais 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 1º Bac. 2º Bac.

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

A ANPA do centro organiza ademáis  actividades extraescolares  que se desenvolven polas tardes,  fóra do horario lectivo.
Algunhas delas son de tipo deportivo e outras de tipo cultural. En breve poderedes ver a súa programación na páxina web desta asociación.

 

ACTIVIDADES DE TIPO XERAL PREVISTAS PARA O CURSO 2021-2022

Outras Actividades:

-

 

-          Dinamización:

o   Concurso da portada da revista PUGAZETA VIII (febreiro)

o   Revista PUGAZETA VIII

o   Asistencia a unha representación teatral (sen determinar curso nin datas)

o   Realización dunha efemérides (sen determinar cal nin datas)

o   Outras actividades dependendo de ofertas (ao longo do curso).

-          L. Castelá:

o   Participación no concurso Prensa -Escola da Voz de Galicia (para todos os cursos)

o   Lectura de periódicos

o   Participación nos concursos que organiza “El mejor periodista infantil y juvenil” (todos os cursos).

o   Aberta a posibilidade dalgunha actividade que xurda ao longo do curso.

-          Filosofía:

o   Outras actividades de podan xurdir ao longo do curso

o   Participación na celebración do Día dos Dereitos Humanos, Día da Paz, Día contra a violencia de Xénero, …

-          Relixión:

o   Participación na Rede Solidaria

o   Saída dun fin de semana para participar na Xuntanza da Rede Solidaria

o   Carreiras solidarias

o   Actividades solidarias: recollida de alimentos, recollida de xoguetes, recollida de libros.

-          Ed. Plástica:

o   Outras actividades que poden xurdir ao longo do curso

o   Participación na celebración do Día dos Dereitos Humanos e Día da Muller

-          Celebración de:

o   Día das Letras Galegas (Dinamización)

o   Día dos Dereitos Humanos: “Actúa, cambia unha vida” (Ed. Plástica). 3º e 4º ESO

o   Día da Muller (Plástica). 3º e 4º ESO

o   Día da Paz

o   Día contra a Violencia de Xénero

o   Día do Libro (L. Castelá + Clásicas)

o   Día Escolar das Matemáticas (Matemáticas)

o   Día do Medioambente (Bioloxía -Xeoloxía)

o   Día Mundial da Educación (Relixión)

 

 

Volver ao comezo de Actividades
   

 

 1º ESO: ACTIVIDADES DO CURSO 2021-2022


Nome da actividade

Departamento/s

Data/Trimestre

1º ESO

Xornadas de Inicio

Dirección

Setembro

Visita a unha Biblioteca Pública

L. Castelá

1º Trimestre

Magosto

Dinamización

Novembro

Contacontos

Dinamización

Novembro

Visita á Casa das Ciencias e ao Acuario

Bioloxía -Xeoloxía

Sen Determinar

Visita a Pontevedra

Relixión/Xeo -Historia/L. Galega

S.D (preferiblemente 1º trimestre)

Visita á Casa Museo Casares Quiroga e á Casa de Picasso

Ed. Plástica

S.D

Excursión Fin de Curso Cabo Vilán

Dirección

Xuño

 

 Posibilidade de asistir a outras actividades ou visitas planificadas por distintas organizacións que, xurdindo ao longo do curso, sexan de interese para o alumnado. Faltan as actividades do PAT

 

Volver ao comezo de Actividades

 

2º ESO: ACTIVIDADES DO CURSO 2021-2022

 

2º ESO

Nome da actividade                             Departamento                                        Data

Xornadas de Inicio

Dirección

Setembro

Magosto

Dinamización

Novembro

Contacontos

Dinamización

Novembro

Visita a Santiago

Relixión/Xeo -Historia/L.Galega

S.D (preferiblemente 1º trimestre)

Semana Branca

E. Física

Marzo

Charla cun escritor

L. Castelá

S.D (posiblemente 2º trimestre)

Matemaxia (ao longo do curso) Exhibición para os alumnos de 1º de ESO e posibilidade asistir a un colexio de primaria da zona)

Matemáticas

S.D

Excursión Fin de Curso

Dirección

Xuño

  Posibilidade de asistir a outras actividades ou visitas planificadas por distintas organizacións que, xurdindo ao longo do curso, sexan de interese para o alumnado. Faltan as actividades do PAT

Volver ao comezo de Actividades

 

3º ESO: ACTIVIDADES DO CURSO 2021-2022

 

3º ESO

Nome da actividade                              Departamento                                         Data

Xornadas de Inicio

Dirección

Setembro

Celebración do “Día do Libro”

L. Castelá

Abril

Visita ao Parlamento de Galicia

Filosofía (Valores Éticos)

S.D

Intercambio con Francia

Francés

Marzo

Visita a Lugo

L. Galega/Relixión/Clásicas(posible coordinación con outros departamentos)

S.D

Visita á Torre de Hércules

Clásicas

S.D

IV Concurso de Creatividade Mª José Jove

Ed. Plástica

Abril

 

 Posibilidade de asistir a outras actividades ou visitas planificadas por distintas organizacións que, xurdindo ao longo do curso, sexan de interese para o alumnado. Faltan as actividades do PAT

 

Volver ao comezo de Actividades
 

4º ESO: ACTIVIDADES DO CURSO 2021-2022

 

4º ESO

Nome da actividade                              Departamento                                      Data

Xornadas de Inicio

Dirección

Setembro

Celebración do “Día do Libro”

L. Castelá

Abril

Intercambio con Francia

Francés

Marzo

Medindo coa Trigonometría

Matemáticas

Decembro/Xaneiro

Visita a Ourense

L. Galega (posible coordinación con outros departamentos)

S.D.

Visita ao ecosistema protexido de Dexo-Serantes

Bioloxía -Xeoloxía

3º Trimestre

Esculturas de area na Lanzada ( proponse como unha actividade de dous días)

Plástica / E. Física/Bioloxía

Maio

Obradoiro de Finanzas (clases)

Economía

S.D.

Visita a unha empresa da zona

Economía

S.D.

Proxecto empresarial  (Líbolis)

Economía

3º trimestre

Charla (na clase)

Economía

S.D.

Proxecto de Investigación (Traballo Fin da ESO)

Física e Química

3º trimestre

 

 Posibilidade de asistir a outras actividades ou visitas planificadas por distintas organizacións que, xurdindo ao longo do curso, sexan de interese para o alumnado. Faltan as actividades do PAT

 

Volver ao comezo de Actividades

 

1º Bacharelato: ACTIVIDADES DO CURSO 2021-2022

 

 

1º BACH

Nome da actividade                                Departamento                                         Data

Xornadas de Inicio

Dirección

Setembro

Charla de Inicio a cargo de

Dirección

Setembro

Visita ao Parlamento

L. Castelá / Oratoria

Sen Determinar

Visita a un Pleno do Concello

L. Galega/Oratoria/ Antropoloxía

S.D.

Teatro Clásico (Lugo) (só alumnos de Latín)

Clásicas/L.Castelá

Marzo

Visita ao MUNCYT

Física -Química/Bioloxía/Tecnoloxía

S.D.

Teatro

L.Castelá

2º trimestre

Un tramo do Camiño de Santiago

Relixión

1º Trimestre

Teatro en Francés “Le malade imaginare”

Francés

20-2-2017

Obradoiro de Finanzas (clases)

Economía

S.D.

Charla (na clase)

Economía

S.D.

Voluntariado Matemago (nun hospital ou outro centro social fora do horario lectivo)

Matemáticas

S.D.

Visita ao Centro de Supercomputación e percorrido matemático por Santiago

Matemáticas

S.D.

Posibilidade de ver unha arte de pesca antiga no Miño + raffting ou, se non é posible, visita ao Sporting Club Casino para diversas prácticas deportivas e torneos.

Ed. Física

S.D.

 Posibilidade de asistir a outras actividades ou visitas planificadas por distintas organizacións que, xurdindo ao longo do curso, sexan de interese para o alumnado. Faltan as actividades do PAT

 

 

Volver ao comezo de Actividades

 

 

 2º Bacharelato: ACTIVIDADES DO CURSO 2021-2022

 

2º BACH

Nome da actividade                               Departamento                                        Data

Xornadas de Inicio

Dirección

Setembro

Charla de Inicio a cargo de

Dirección

Setembro

Museo de Belas Artes (só alumnos de Arte)

Xeo e Historia

Sen Determinar

Percorrido pola cidade de A Coruña + visita á Real Academia Galega

Xeo e Historia/L.Galega

1º trimestre

Participación no concurso MBOT (Robótica) ou se non é posible, visita á fábrica de Alcoa en San Cibrao (Lugo)

Tecnoloxía

S.D.

Obradoiro de Finanzas (clases)

Economía

S.D.

Visita a unha empresa da zona (se non é posible, daríase para 1º de Bach.)

Economía

S.D.

Charla (na clase)

Economía

S.D.

Asistencia a un xuízo na Audiencia

Filosofía (Ética e Filosofía do Dereito)

S.D.

Visita á Escola Universitaria de Deseño Industrial

Ed. Plástica

S.D.

Visita ao Instituto Oceanográfico de A Coruña

Bioloxía -Xeoloxía

S.D.

 

 Posibilidade de asistir a outras actividades ou visitas planificadas por distintas organizacións que, xurdindo ao longo do curso, sexan de interese para o alumnado. Faltan as actividades do PAT

 

Volver ao comezo de Actividades