Inicio > Instalacións

Instalacións

BIBLIOTECA: Con cerca de 15.000 volumes  está dotada con ordenadores para a búsqueda de material en formato dixital.

      

NOVAS TECNOLOXÍAS: O centro está a facer un esforzo moi importante pola incorporación das novas tecnoloxías. Con máis de 100 ordenadores para o uso do alumnado, consta de dúas aulas específicas: a AULA MULTIMEDIA que ten tamén a función de laboratorio de idiomas e a AULA DE INFORMÁTICA. Ambalas dúas están  provistas das últimas tecnoloxías ao servicio do ensino e neste curso  dotaranse con pizarras dixitais.

      

LABORATORIOS

Ciencias

Química

Física

 

AULA DE  DEBUXO.

         

AULA DE TECNOLOXÍA

         

 AULA DE MÚSICA

           

PAVILLÓN DEPORTIVO

        

AULAS                                           

Aula

Cociña

Aula

 

SALÓN DE ACTOS

        

PATIO