Inicio > Departamento de Filosofía > Recursos da materia Materia: 2º Bac. - ÉTICA E FILOSOFïA D DEREITO

 Recursos da materia Materia: 2º Bac. - ÉTICA E FILOSOFïA D DEREITO
Recursos didácticos para o temario da materia e fichas sobre algunhas películas ( pequeno salvaxe, cidadán Kane, a laranxa mecanica..)
Recursos para o tenario: Vídeos, reflexións, actividades
Ficha sobre a película "O pequeno salvaxe"
O señor das moscas capítulo 1: vídeo You Tube
O señor das moscas: recensión sobre olibro e ligazón para lelo online
Filosofemos: un lugar para ensinar filosofía e debater ideas. O señor das moscas
Ficha didáctica, documentación e cuestionario da película Vencedores ou Vencidos
Vencedores e Vencidos: O veredicto. Vídeo You Tube
Película " la ola", cuestionario comentado
Centro de Estudos e Documentación sobre racismo e xenofobia de SOS racismo
Pleno Concello A Coruña Ideal Galego
Pleno Concello A Coruña Voz de Galicia
O xefe samoano Tuiavii de Tiavea diríxese aos seus concidadáns interpretando, dende o punto de vista dun nativo, a cultura dos papalagis, ou homes brancos, en lingua samoana
A nova escravitude 1/5: vídeo
A nova escravitude 2/5: vídeo
A nova escravitude 3/5: vídeo
A nova escravitude 4/5: vídeo
A nova escravitude 5/5: vídeo
Cine e filosofía 1: películas recomendadas, fichas, reflexións
Cine e filosofía 2: películas recomendadas por bloques temáticos
Cine e filosofía 3: pélículas, críticas e reflexións
Lista de películas recomendadas por Amnistía Internacional, ordenadas por bloques temáticos
Ficha sobre a película "o club dos poetas mortos"
Cuestionario para o visionado da película "Gandhi"
Guía didáctica película " Gandhi"
Ficha da película " o gran ditador"
Fica da película "Daens"