Inicio > Departamento de Filosofía > Recursos da materia Materia: 4º ESO - Medios Audiovisuais

 Recursos da materia Materia: 4º ESO - Medios Audiovisuais
A VERDADE DA PUBLICIDADE
Cuestionario para traballar o vídeo "A verdade da publicidade"
Páxina do MEC para aprender sobre a publicidade
"Consume Hasta Morir" é unha reflexión sobre a sociedade de consumo na que vivimos, utilizando un dos seus propios instrumentos, a publicidade, para mostrar ata que punto se pode morrer consumindo
A verdade da publicidade vídeo
Os mellores anuncios de TV.
Nesta páxina poderás entender que é a publicidade, as súas funcións, historias, recursos e como nos condiciona
Mirar a publicidade, interpretala e entendela a través da análise de distintos anuncios publicitarios
análise guiada de 8 carteis publicitarios cun enfoque critico
Publicidade encuberta
"Oju coa publicidade" blog que fai unha análise crítica dos anuncios publicitarios. Moi interesante a categoría Publicidade enganosa
Canto vale o traxe de Fernando Alonso?. Entra nesta páxina para entender o valor da publicidade?
Outra vez Fernando Alonso sérvenos de guía para entender con este vídeo a manipulación publicitaria
Estereotipos na publicidade, vídeo
publicidade sexista na TV, vídeo
Sexismo na publicidade infantil, vídeo
Actividades interactivas sobre a publicidade
Museo virtual Cervantes sobre publicidade
Museo parisino da publicidade
A historia da publicidade. Na sección galería tense acceso a moitos spots publicitarios de televisión e radio de distintas épocas. É necesario rexistrarse
Museo da publicidade estática desde 1929
Evolución dos carteis publicitarios, vídeo
Un divertido anuncio arxentino
Anuncios televisión anos 80, vídeo
Anuncios TV anos 90, vídeo
FICHA "EL DIABLO VISTE DE PRADA"
FICHA SUPER SIZE ME
FICHA ANUNCIOS PRENSA
Que é o ciber acoso?. Consellos para defenderse
You Tube a cara oculta de Facebook
Redes sociais en Internet
Viñetas sobre a comunicación
VIÑETA INTERNET
La Opinión 27/01/2011