Inicio > Departamento de Lingua Castelá e Literatura > Recursos da materia Materia: 1º ESO - Lingua castelá e literatura

 Recursos da materia Materia: 1º ESO - Lingua castelá e literatura
EXERCICIOS DE ORTOGRAFÍA
Profesora: Mª Jesús Bello
EXERCICIOS DE COMPRENSIÓN LECTORA
Profesora: Mª Jesús Bello
EXERCICIOS DE MORFOLOXÍA (O VERBO, O SUBSTANTIVO, O ADXECTIVO, O PRONOME...)
Profesora: Mª Jesús Bello
EXERCICIOS AVANZADOS DA MATERIA (COMUNICACIÓN, GRAMÁTICA, LITERATURA E ORTOGRAFÍA)
Profesora: Mª Jesús Bello
RECURSOS COMPLEMENTARIOS
Profesora: Mª Jesús Bello
TEXTOS PARA A COMPRENSIÓN LECTORA
Profesora: Mª Jesús Bello
LIBROS DE LECTURA DE 1º A. Irene Correia.
Proposta de libros de lectura.
ACTIVIDADES REFORZO UD1 PARA 1º A. Irene Correia.
Diptongos, triptongos e hiatos. Acentuación.
FICHA DE LECTURA. 1ºA. Irene Correia.
Completa esta ficha da obra recomendada para esta avaliación.
ACTIVIDADES EN LIÑA (1º A). Irene.
Nesta páxina poderás realizar diversas actividades e comprobar os teus resultados. ¡ÁNIMO!
EXERCICIOS DE MORFOLOXÍA
Aprende divertíndote.
A ORACIÓN SIMPLE. 1ºA.
Presentación moi sinxela da oración simple.
Practica a comprensión lectora. 1ºA
Con estes exercicios porás a proba a túa comprensión.
ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN: A COMUNICACIÓN. 1º A. Irene Correia.
TÁBOA DE VERBOS REGULARES
Profesora: Mª Jesús Bello
XOGANDO COA LINGUA
Profesora: Mª Jesús Bello
FICHA DE LECTURA
Profesora: Mª Jesús Bello
XOGUEMOS COAS PALABRAS
Profesora: Mª Jesús Bello