Inicio > Departamento de Tecnoloxía > Recursos Xerais do Departamento

 Recursos Xerais do Departamento
Libro de lexislación da E.S.O.
Completa guía que pode ser moi útil como ferramenta de orientación.
Libro de lexislación do Bacherelato.
Completa guía que pode ser moi útil como ferramenta de orientación.
Axuda para o manexo do Crocodile