Inicio > Departamento de Xeografía e Historia > Recursos da materia Materia: 4º ESO - Xeografía e historia

 Recursos da materia Materia: 4º ESO - Xeografía e historia
Power Point sobre o Antigo Réxime
Para os que queran repasar os aspectos básicos do Antigo Réxime.
Power Point sobre a Industrialización
Este documento servirá para retomar o proceso da Revolución Industrial.
Recursos para traballar o Imperialismo
Trátase dun exercicio de aplicación sinxela e que vos axudará para a comprensión da materia.