Inicio > Departamento de Filosofía > Recursos da materia Materia: 2º Bac. - Historia da Filosofía

 Recursos da materia Materia: 2º Bac. - Historia da Filosofía
Estrutura do exame das PAAU.
Modelo de exame PAAU
Fichas curriculares PAAU
Criterios Avaliación PAAU
Textos de Platón propostos pola CIUG
Textos de Aristóteles propostos pola CIUG
Textos de Agostino de Hipona e Tomé de Aquino propostos pola CIUG.
Textos DESCARTES/HUME/LOCKE propostos pola CIUG.
Textos de Kant propostos pola CIUG.
Textos Marx propostos pola CIUGA
Textos Nietzsche propostos pola CIUGA
Exames selectividade de distintos anos
Outros Textos Platón
Outros Textos Aristóteles
Outros Textos Agostino de Hipona
Outos Textos Tomé de Aquino
Outros Textos DESCARTES
Outros Textos Hume
Outros Textos Locke
Outros Textos Kant
Outros Textos Marx
Outros Textos Nietzsche
Escola de Atenas. Actividade interactiva para coñecer os distintos autores partindo do cadro do mesmo nome de Rafael
Escola de Atenas moderna.
Textos dos diferentes autores do programa
Webdianoia: Conceptos, autores, textos
O orixe da Polis
O Mito da caverna de Platón
Esquemas sobre a Historia da Filosofía
Cibernous: Mapa e territorio da filosofía. Encontrases os diferentes autores coa posibilidade de avaliar os teus coñecementos sobre eles
Actividades interactivas moi sinxelas
Historia da filosofía interactiva con explicación de conceptos e tamén textos
Apuntes de Historia da Filosofía
Boulesis: Conceptos, autores, textos comentados
Todo sobre Nietzsche. Textos
Cuestionarios sobre os distintos autores
Páxina sobre Marx