Inicio > Departamento de Economía > Recursos da materia Materia: 2º Bac. - Economía da empresa

 Recursos da materia Materia: 2º Bac. - Economía da empresa
A EFICACIA DA PUBLICIDADE
Análise do seguinte anuncio publicitario a raíz da mensaxe a transmitir. Comentar a súa eficacia.
NOTA INFORMATIVA DOS GRUPOS DE TRABALLO DAS PAAU 2008-2009
Este documento recolle importantes consideracións a ter en conta para a preparación da selectividade no curso 2008-2009
ORIENTACIÓNS DOS GRUPOS DE TRABALLO SELECTIVIDADE 2008-2009
Este documento contén información moi importante para a correcta preparación da proba
Clasificación de empresas según NPGC
PATENTES
Curiosidades sobre patentes
MODELO RECIBO DE SALARIOS
SELECTIVIDADE 2009-2010
Información do proceso selectivo referente a materia de Economía da Empresa
CADRO COMPARATIVO SOCIEDADES
INFORMACIÓN SELECTIVIDADE 2010-2011
A SEGURIDADE SOCIAL
APALANCAMENTO FINANCEIRO
É bó endebedarse?
CADRO DE CONTAS PGC
III OLIMPIADA GALEGA DE ECONOMIA
A REFORMA LABORAL E OS CONTRATOS DE TRABALLO
Con motivo da reforma laboral no 2011, hai algúns cambios que afectan ós modelos de contratos de traballo e que compre ter en conta.
O CLÚSTER DA SAÚDE
Artigo de La Voz de Galicia do 22-09-2011
OBRIGAS DA EMPRESA COA SEGURIDADE SOCIAL
EXAMES PAAU ECONOMÍA DA EMPRESA
SOCIEDADE CIVIL