Inicio > Departamento de Lingua e Literatura Galega > Recursos da materia Materia: 2º ESO - Lingua galega e literatura

 Recursos da materia Materia: 2º ESO - Lingua galega e literatura
PUNTUACIÓN ORTOGRÁFICA
Luísa Diéguez
http://www.consellodacultura.org/arquivos/cdsg/loia/
ACENTUACIÓN
Luísa Diéguez
REFORZO:maiúsculas
Luísa Diéguez
PALABRAS AGUDAS, GRAVES, ESDRÚXULAS
Luísa Diéguez
ORTOGRAFÍA
Luísa Diéguez
REFORZO: recursos estilísticos
Luísa Diéguez
ortografía