Inicio > Departamento de Debuxo > Recursos da materia Materia: 1º ESO - Educación plástica e visual

 Recursos da materia Materia: 1º ESO - Educación plástica e visual
Urbano Lugris-2.
Mandala
colorear
MONET
Mandala2
Dar color
PICASSO
Colorear
SIMETRIA
MATISSE
ESFERAS
KOLLER
Exercicio de dibuxo e sombreado
Dibuxar
Aerogrf
Dibuxar Sombr
Dibuxar
Aplicar color