Inicio > Departamento de Bioloxía - Xeoloxía > Recursos da materia Materia: 3º ESO - Bioloxía e Xeoloxía

 Recursos da materia Materia: 3º ESO - Bioloxía e Xeoloxía
Acceso ao Moodle
TEORÍA TEMA O
PREGUNTAS IMPORTANTES TEMA O
As Membranas nas células
Anatomía humana
Esquemas, teoría dos diferentes aparatos e sistemas do corpo humano
Exercicios Tema 6: A Reproducción Humana.
Repaso do tema 6.
Repaso Xeoloxía I
Exercicios para repasar temas 8 e 9 de Xeoloxía
Repaso de Xeoloxía II
Exercicios para repasar os temas 10 e 11 de Xeoloxía
Bioloxía e Xeoloxía
Repaso de todos os temas do libro con fotos e esquemas.
Nutrición. Aparello dixestivo
Xogo didáctico para prácticar o explicado na clase.
EXERCICIOS T8 e T9
EXERCICIOS T8 e T9
EXERCICIOS T10 e T11
EXERCICIOS T10 e T11
Preguntas Importantes Tema 1
Preguntas importantes do Tema 1.Os seres vivos
PREGUNTAS IMPORTANTES TEMA 2
PREGUNTAS IMPORTANTES TEMA 2: A ORGANIZACIÓN DO CORPO HUMANO
PREGUNTAS IMPORTANTES TEMA 3
PREGUNTAS IMPORTANTES TEMA 4
PREGUNTAS IMPORTANTES TEMA 4: A REGULACIÓN DO MEDIO INERNO
PREGUNTAS IMPORTANTES TEMA 5
PREGUNTAS IMPORTANTES TEMA 5: PERCEPCIÓN e COORDINACIÓN
PREGUNTAS IMPORTANTES TEMA 6
PREGUNTAS IMPORTANTES TEMA 6: PERCEPCIÓN e MOVEMENTO
PREGUNTAS IMPORTANTES DO TEMA 7
PREGUNTAS IMPORTANTES DO TEMA 7: REPRODUCIÓN HUMANA E SEXUALIDADE
RESUMO TEMAS 9 e 10 XEOLOXÍA
AVISO TRABALLO
PAUTAS PARA SEGUIR TRABALLANDO NA CASA
APUNTES TEMA 7
O CICLO MENSTRUAL E AS HORMONAS QUE O REGULAN
NOVO AVISO
PAUTAS PARA SEGUIR TRABALLANDO NA CASA
NOVO AVISO 30-3-2020
PAUTAS PARA SEGUIR TRABALLANDO
AVISO TRABALLO 20-4 -2020
PAUTAS PARA SEGUIR TRABALLANDO
AVISO TRABALLO 27-4-2020
PAUTAS PARA SEGUIR TRABALLANDO
EXERCICIOS TEMA 8
PARA RESPONDER POLO RESUMO PERSOAL
AVISO TRABALLO 4-5-2020
PAUTAS PARA SEGUIR TRABALLANDO
AVISO TRABALLO 11-5-2020
PAUTAS PARA SEGUIR TRABALLANDO
APUNTES TEMA 9
O MOVEMENTO DAS PLACAS LITOSFÉRICAS E AS SÚAS CONSECUENCIAS
AVISO TRABALLO 18-5-2020
PAUTAS PARA SEGUIR TRABALLANDO
AVISO TRABALLO 25-5-2020
PAUTAS PARA SEGUIR TRABALLANDO
AVISO TRABALLO 1-6-2020
PAUTAS PARA SEGUIR TRABALLANDO
AVISO TRABALLO 8-6-2020
PAUTAS PARA SEGUIR TRABALLANDO
RECOPILATORIO DE EXERCICIOS PARA SUBIR A MEDIA DA NOTA FINAL DE XUÑO
ÚLTIMO AVISO TRABALLO 15-6-2020
INDICACIÓNS PARA PREPARAR O EXAME DE SETEMBRO CURSO19-20