Inicio > Departamento de Bioloxía - Xeoloxía > Recursos da materia Materia: 2º Bac. - Bioloxía

 Recursos da materia Materia: 2º Bac. - Bioloxía
Bioloxía
Repaso do temario
TEMA 11: INTRODUCCIÓN AO METABOLISMO . BIOCATALIZADORES:ENZIMAS,HORMONAS E VITAMINAS
TEMA 11 bis
CATABOLISMO
CATABOLISMO bis
ANABOLISMO
ANABOLISMO bis
TEMA 15 : A FOTOSÍNTESE
TEMA15 bis : A FOTOSÍNTESE
TEMA 17: BIOLOXÍA DO ADN
TEMA 17bis: A BIOLOXÍA DO ADN
TEMA 18 bis: MICROBIOLOXÍA e BIOTECNOLOXíA
TEMA 18 : MICROBIOLOXÍA e BIOTECNOLOXÍA
TEMA 19: INMUNIDADE
TEMA 16: XENÉTICA
PROBLEMAS XENÉTICA
PROBLEMAS DE XENÉTICA II
TEMA 19 bis: INMUNOLOXÍA