Inicio > Departamento de Bioloxía - Xeoloxía > Recursos da materia Materia: 2º Bac. - Bioloxía

 Recursos da materia Materia: 2º Bac. - Bioloxía
Bioloxía
Repaso do temario
TEMA 11: INTRODUCCIÓN AO METABOLISMO . BIOCATALIZADORES:ENZIMAS,HORMONAS E VITAMINAS
TEMA 11 bis
CATABOLISMO
CATABOLISMO bis
ANABOLISMO
ANABOLISMO bis
TEMA 15 : A FOTOSÍNTESE
TEMA15 bis : A FOTOSÍNTESE
TEMA 17: BIOLOXÍA DO ADN
TEMA 17bis: A BIOLOXÍA DO ADN
TEMA 18 bis: MICROBIOLOXÍA e BIOTECNOLOXíA
TEMA 18 : MICROBIOLOXÍA e BIOTECNOLOXÍA
TEMA 19: INMUNIDADE
TEMA 16: XENÉTICA
PROBLEMAS XENÉTICA
PROBLEMAS DE XENÉTICA II
TEMA 19 bis: INMUNOLOXÍA
AVISO TRABALLO
PAUTAS PARA TRABALLAR NA CASA
PROBAS ABAU 2017
PROBAS ABAU 2018
PAU 2016
PAU 2015
PAU 2014
PAU 2013
PAU 2012
PAU 2011
PAU 2010
NOVO AVISO 2º BACH
SEGUIMOS TRABALLANDO
EXERCICIOS DO METABOLISMO
NOVO AVISO 30-3-2020
PAUTAS PARA SEGUIR TRABALLANDO