Inicio > Departamento de Orientación > Recursos da materia Materia: 1º ESO - Atención Individualizada

 Recursos da materia Materia: 1º ESO - Atención Individualizada
Actividades lectura
Conxunto de actividades para mellorar a velocidade e comprensión lectora
Ortografía
Exercicios de ortografía online
Técnicas de estudio
Páxina Web con exercicios para prácticar diferentes técnicas de estudio como o resumen, subrayado, etc
Ortografía
Flash para repasar a acrentuación
Velocidade lectora
Exercicios para mellorar a velocidade lectora.
Matemáticas - Multiplicación
Flash para repasar as tablas de multiplicar
Matemáticas - Multiplicación
Flash para practicar a multiplicación
Razoamento lóxico
Enlace con actividades para mellorar o razoamento lóxico.
Disortografía
Actividades e recursos educativos para o tratamento da disortografía (un trastorno da linguaxe específico da escritura). É válido tanto para primaria como para secundaria.
Disortografía
Actividades e recursos educativos para o tratamento da disortografía (un trastorno da linguaxe específico da escritura). É válido tanto para primaria como para secundaria.
Exercita a mente
Aplicación para exercitar a mente con cuestións matemáticas así como de lóxica e razonamento.
Actividade de Observación
Xogo para practicar a observación
Aprender Xeografía xogando
Mapas flash interactivos para aprender xeografia.
Ortografía
Exercicios de ortografía online
Reforzo de matemáticas de primaria
Repaso das matemáticas de primaria
Repaso división
Actividade flash para repasar a división
Resolución de problemas
Exercicios de repaso de ténicas de resolución de problemas