Inicio > Departamento de Orientación > Recursos da materia Materia: 2º ESO - Atención individualizada

 Recursos da materia Materia: 2º ESO - Atención individualizada
Matemáticas - Calculo mental
Xerador de sudokus para mellorar o cálculo mental.
Matemáticas - Calculo mental
Para practicar o calculo mental
Lingua Castelá - comprensión lectora
Test de comprensión lectora
Atención
Paquete de fichas imprimibles para traballar atencion
Programa JClic
Enlace para acceder ao programa Clic. É necesario descargar o programa para despois descagar as actividades.
Matemáticas - Multiplicación
Flash para repasar as tablas de multiplicar
Razoamento lóxico.
Enlace con actividades para mellorar o razoamento lóxico.
Disortografía
Actividades e recursos educativos para o tratamento da disortografía (un trastorno da linguaxe específico da escritura). É válido tanto para primaria como para secundaria.
Ortografía
Exercicios de ortografía online