Inicio > Departamento de Orientación > Recursos da materia Materia: 2º Bac. - TITORÍA 2º BACH

 Recursos da materia Materia: 2º Bac. - TITORÍA 2º BACH
PAXINA WEB DA CIUG
Aquí atoparás toda a información sobre ás ABAU 2020: -Datas -Horarios -Modelos de exame- -Impresos etc
Orientacións sobre as PAAU e a matrícula na universidade
Titulacións do sistema universitario galego e notas de corte curso 19/20
Ponderacións das materias na fase específica das ABAU 2020
Calendario das ABAU e da matrícula na universidade xuño e setembro
HORARIOS ABAU 2020
Información sobre a FP da Xunta de Galicia
Toda a información sobre a Formación Profesional en Galicia
CIUG respostas
Enlace a unha páxina con interesante información sobre a estructura universitaria, titulacións, pasarelas, etc
Residencias universitarias campus Santiago
Residencias universitarias campus A Coruña
Residencias universitarias campus Vigo
Academia Xeral do Aire
Información variada sobre acceso a Exercito do Aire
Ingreso a Forzas Armadas
Información variada sobre o acceso ás Forzas Armadas
Orde 28 xaneiro 2009 que regula as probas de acceso á universidade
Orde do 28 de xaneiro de 2009 pola que se regulan para o ano académico 2008-2009 as probas de acceso á universidade para os alumnos/as que cursaron as ensinanzas de bacharelato establecidas na Lei orgánica 1/1990
Centro de Estudios Superiores Universitarios de Galicia
Enlace a CESUGA, Universidade privada da Coruña que ten a titulacion de ADE
GUÍA DE ACCESO Á UNIVERSIDADE
Neste recurso atoparás información precisa para o acceso ao sistema universitario de Galicia: PAU e Preinscrición. Instrucións para os estudantes.
Resolución do 11 de xuño de 2010, pola que se ditan instrucións no procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos para impartir ciclos de FPGM e FPGS en réxime ordinario
Para saber cal é a modalidade de bacharelato preferente e a materia vinculada ao FPGS que vos interese, tendes que ver tanto o ANEXO II A) como o ANEXO II B)
Estudos superiores de deseño e de artes plásticas.
Para todos aqueles que pensades que tedes un talento especial para as artes e o deseño. Aquí poderedes coñecer a oferta formativa nestas áreas.
Sensibilización sobre a trata de seres humanos con fins de explotación sexual
Un dos problemas que é preciso afrontar hoxe é que cada vez con maìis frecuencia se presenta a sexualidade asociada coa violencia. Esta visioìn das relacións afectivas e sexuais, que en ocasióne se difunde a traveìs dalguns medios de comunicacioìn, destrúe as relacións baseadas no amor, a confianza e o respecto, mantendo os modelos de subordinacioìn das mulleres. Unha das manifestacións desta forma de entender a sexualidade asociada coa violencia é a trata de seres humans con fins de explotacioìn sexual, que lamentablemente persiste e crece na nosa sociedade. Ao longo da educacioìn hai que falar do porqueì desta violencia e buscar coìmo podemos contribuir individual e colectivamente a solucionala.
Averigüa as notas de entrada aos diferentes Ciclos de Formación Profesional
Seguindo os pasos que che propoñemos, descubrirás polla túa conta a nota coa que entraron aos distintos ciclos o curso anterior.
Páxina de Axuda na que atoparás todos s Graos Universitarios
Poderás ademáis porte en contacto con estudiantes ceses Graos e facerlles consultas.