Inicio > Departamento de Lingua Castelá e Literatura > Recursos da materia Materia: 2º Bac. - Lingua castelá e literatura II

 Recursos da materia Materia: 2º Bac. - Lingua castelá e literatura II
Eduardo Mendoza
Ligazón que pon ao teu alcance distintos estudos feitos de algunhas obras de Mendoza como La verdad sobre el caso Savolta ou La ciudad de los prodigios
La verdad sobre el caso Savolta
Ligazón que che vai permitir unha mellor comprensión da obra literaria. Contén un estudo completo e asequible.
Comentario Selectividade
Exame Selectividade sobre un texto de "La verdad sobre el caso Savolta" de Eduardo Mendoza, libro de lectura obrigatoria na nosa Comunidade.
F.García Lorca: "Romancero Xitano"
Acceso al conjunto de romances que configuran este poemario
Crónica de una muerte anunciada
Ligazón que che permite acceder á versión dixital da novela de García Márquez
Métrica
Repaso aos recursos métricos, tipos de versos e clases de estrofas segundo os esquemas rimáticos
Recursos estilísticos
Repaso dos principais recursos estilísticos empregados na arte literaria
Obra de G. A.Bécquer
Acceso directo á producción literaria do escritor romántico
Exames Selectividade
Ligazón que che ofreceor, denadas por temas, respostas a cuestións que saíron en exames de Selectividade en diferentes CCAA
Rubén Darío
Páxina que a modo de homenaxe presenta diferentes aspectos referidos á producción literaria do autor así como unha antoloxía da mesma
Enlaces literatura XIX-XX
Acceso ao plantexamento esquemático da producción literaria en castelán dos séculos XIX e XX
A segunda xeración de século
Enlace que recolle rasgos e autores do Novecentismo, Vangardismo e Grupo poético do 27
Páxina Buero Vallejo
Obra do autor e ligazóns de interese que vos levan a traballos de interese sobre a súa producción literaria
Poesía española XVIII-XIX
Enlace con páxina que contén os rasgos e autores das épocas sinaladas
Autores poesía XVIII
Enlace con autores en español
Poesía século XX
Enlace con páxina que contén as correntes literarias que se dan no século XX
Prosa séculos XVIII-XIX
Enlace con páxina que recolle rasgos, correntes e autores da prosa dos séculos dezaoito e dezanove
Prosa século XX
Enlace con páxina na que se recollen estilos e etapas da prosa do século XX
Teatro séculos XVIII e XIX
Enlace con páxina na que se recollen os rasgos e estilos do teatro dos séculos XVIII e XIX
Teatro século XX
Páxina enlace con rasgos, estilos e autores do teatro español do XX
Literatura do XVIII
Enlace con páxina que estudia o século XVIII, pensamento, autores y ´xéneros
Narrativa de postguerra
Cadro cos movementos, autores e rasgos así como estudo de "A verdade sobre o caso Savolta"
Exame Selectividade resolto
Enlace cun exame de Selectividade con texto de "A verdade sobor do caso Savolta"
Palabras con problemas I
Cadro no que recollemos os valores e funcións dos adverbios donde, como e cuando. Prof. Pilar Vázquez
Palabras con problemas II
Recóllense os diferentes valores que ten a palabra LO, así como os seus usos e funcións con exemplos. Prof. Pilar Vázquez
Palabras con problemas III
Atoparás aquí os valores e funcións posibles da palabra QUE Prof.Pilar Vázquez
Palabras con problemas IV
Síntese de todas as posibilidades de valor gramatical e función sintáctica do pronome persoal SE. Prof.Pilar Vázquez
Análise sintáctica
Exercicios de análise sintáctica. Traballarás con oracións compostas subordinadas sustantivas e adxectivas.
Variedades na Lingua
Concepto de Lingua histórica, resultado da suma das variedades que se recollen nesta diapositiva. Prof. Pilar Vázquez
Variedades sintópicas
Neste caso vas ver de forma esquemática os rasgos que caracterizan a variante dialectal coñecido como "Castelán galeguizado". Prof. Pilar Vázquez
Variedades sintópicas da Lingua
Aquí poderás ver de forma sintética os rasgos do Andaluz e o do Español de América como exemplos de variedades sintópicas. Prof. Pilar Vázquez
Variedades sinestráticas da Lingua
Rasgos que caracterizan aos chamados "Niveis", é dicir, as variedades da lingua producidas por razóns de tipo cultural. Prof.Pilar Vázquez
Variedades Sinfásicas
Síntese dos rasgos fundamentais dos rexistros, ou variedades sinfásicas, que os falantes empregamos segundo a situación de comunicación. Prof. Pilar Vázquez
Clasificación oracións
Cadros nos que atoparás os diferentes tipos de oracións, as características, métodos de identificación e funcións posibles cando se trate de oracións compostas. Prof. Pilar Vázquez
O Texto
Definición, rasgos e clases da unidade lingüística superior que é O Texto
A Exposición
Rasgos característicos dunha das clases de textos: A exposición.
A Narración
Definición, rasgos, características e todo o que se precisa para comprender un texto narrativo.
Análise sintáctica (Selectividade)
Oracións que saíron en diferentes convocatorias do exame de Selectividade de Galicia
Exercicios Morfoloxía (Selectividade)
Serie de preguntas de Morfoloxía saídas dos diferentes exames de Selectividade na Comunidade Galega ao longo destes últimos anos. Prof. Pilar Vázquez.
Identificación subordinadas
Cadro que che axuda a identificar as proposicións subordinadas, os marcadores e a súa función así como a función que a mesma subordinada realiza.
Ligazón coa páxina da CIUG
Para ver as novidades da nosa asignatura, preme no apartado de Área de centros, e unha vez aí vai ao apartado de Lingua castelá e literatura, veras modelos de exame e a nova proposta de temas.
Repaso Morfoloxía I
Cadro coas diferentes clases de palabras segundo os seus compoñentes. Prof. Pilar Vázquez
Repaso Morfoloxía
Breve síntese dos conceptos elementais das unidades mínimas significativas. Prof. Pilar Vázquez
Exercicios de Morfoloxía
Exercicios de repaso para a formación de palabras empregando diferentes clases de morfemas. Prof.Pilar Vázquez
El Aleph
Versión completa do conto de J.Luis Borges
CAMPOS DE CASTILLA (SOLUCIONARIO)
TEMA 1 LENGUA
Prof. Lydia Fraguela