Inicio > Departamento de Lingua Castelá e Literatura > Recursos da materia Materia: 3º ESO - Lingua castelá e literatura

 Recursos da materia Materia: 3º ESO - Lingua castelá e literatura
Lembramos MORFOLOXÍA
Breve síntese do concepto de monema e as súas clases. Prof. Pilar Vázquez.
Morfoloxía: clase de palabras
Esquema coas diferentes clases de palabras segundo os compoñentes que a forman. Prof. PilarVázquez
Exercicios de morfoloxía
Práctica que che permite repasar o concepto de antonimia e traballar formando palabras con diferentes morfemas. Prof. Pilar Vázquez
Exercicios repaso morfoloxía
Práctica de formación de palabras de diferentes clases segundo o morfema a empregar. Prof. Pilar Vázquez
Sintaxe: clase palabras
Cadro xeral que recolle todas as clases de palabras segundo o punto de vista sintáctico. Prof. Pilar Vázquez
Exercicios clase palabras
Exercicios cos diferentes tipos de palabras segundo o punto de vista sintáctico. Prof. Pilar Vázquez
Repasa con exercicios
Exercicios de diferente tipo que che permitirán lembrar tanto os tiles como palabras como compoñentes das mesmas. Prof. Pilar Vázquez.
Palabras con problemas I
Repaso dos valores fundamentais dalgúns adverbios. Prof.Pilar Vázquez
Palabras con problemas II
Valores da palabra LO. Prof. Pilar Vázquez
Palabras con problemas III
Valores da palabra QUE. Prof.Pilar Vázquez
Palabras con problemas IV
Valores da palabra SE. Prof.Pilar Vázquez
Aprendo a analizar I
Proposta de análise duns sintagmas coas correspondentes solucións. Prof. Pilar Vázquez
Aprendo a analizar II
Proposta de análise de oracións simples coas correspondentes solucións. Prof.Pilar Vázquez
Análise oracións simples
Poderás atopar as solucións ás oracións simples propostas no recurso Aprende a analizar II. Prof.Pilar Vázquez
Esquema literatura medievel
Poderás recordar dun vistazo as principais correntes literarias da literatura en castelán durante a Edade Media. Prof. Pilar Vázquez
Romances anónimos
Conxunto de romances recopilados no século XV e representativos dunha das modalidades de poesía popular castelá trasmitida oralmente.
Fragmento Égloga I
Fragmento da Égloga I de Garcilaso de la Vega, un dos poetas máis representativos da poesía lírica en castelán do século XV
Cancións anónima XV
Breve síntese dunha serie de cancións populares en castelán recopiladas no século XV.
Pon en práctica: narrativa renacentista
Actividades que che van permitir facer un repaso dos teus coñecementos da narrativa renacentista.
Coplas de Jorge Manrique
Preme e poderás ler completas as "Coplas a la muerte de mi padre" de Jorge Manrique.
ACTIVIDADES A COMUNICACIÓN 3º A.
Exercicios de ampliación do tema 1. Prof. Irene Correia
EL PAÍS DE LOS ESTUDIANTES. 3º A.
Preme neste enlace e poderás participar nesta aventura xornalística.
ACTVIDADES RECUPERACIÓN 3ºA.
Fai as tarefas e entrégaas antes do 27 de xaneiro.
PRÁCTICAS ORACIÓN SIMPLE. 3º A
Corrixirémolas o mércores.
Máis exercicios oración simple.
Fai estas oracións para o día 28 de abril.
Acitividades Renacimiento. 3º A .
Fai esta actividade sobre o poema de Garcilaso.
ORACIÓN COMPOSTA. AS COORDINADAS. Irene.
Corrixiremos estes exercicios o día 8 de abril.
TAREFAS DE VERAN 3° B YC
Prof. Lydia Fraguela Solloso
REPASAMOS CLASES DE PALABRAS 28/09/2020
Mª Jesús Bello Catoira