Inicio > Departamento de Lingua Castelá e Literatura > Recursos da materia Materia: 1º ESO - Lingua castelá e literatura

 Recursos da materia Materia: 1º ESO - Lingua castelá e literatura
EXERCICIOS DE COMPRENSIÓN LECTORA
Profesora: Mª Jesús Bello
EXERCICIOS DE MORFOLOXÍA (O VERBO, O SUBSTANTIVO, O ADXECTIVO, O PRONOME...)
Profesora: Mª Jesús Bello
EXERCICIOS AVANZADOS DA MATERIA (COMUNICACIÓN, GRAMÁTICA, LITERATURA E ORTOGRAFÍA)
Profesora: Mª Jesús Bello
RECURSOS COMPLEMENTARIOS
Profesora: Mª Jesús Bello
TEXTOS PARA A COMPRENSIÓN LECTORA
Profesora: Mª Jesús Bello
LIBROS DE LECTURA DE 1º A. Irene Correia.
Proposta de libros de lectura.
ACTIVIDADES REFORZO UD1 PARA 1º A. Irene Correia.
Diptongos, triptongos e hiatos. Acentuación.
FICHA DE LECTURA. 1ºA. Irene Correia.
Completa esta ficha da obra recomendada para esta avaliación.
ACTIVIDADES EN LIÑA (1º A). Irene.
Nesta páxina poderás realizar diversas actividades e comprobar os teus resultados. ¡ÁNIMO!
Practica a comprensión lectora. 1ºA
Con estes exercicios porás a proba a túa comprensión.
ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN: A COMUNICACIÓN. 1º A. Irene Correia.
TÁBOA DE VERBOS REGULARES
Profesora: Mª Jesús Bello
XOGANDO COA LINGUA
Profesora: Mª Jesús Bello
FICHA DE LECTURA
Profesora: Mª Jesús Bello
XOGUEMOS COAS PALABRAS
Profesora: Mª Jesús Bello
ACTIVIDADES SOBRE EL VERBO. Mª Jesús Bello
Estas son las primeras actividades que debéis hacer mientras dure el "estado de alarma".
RESPOSTAS ACTIVIDADES SOBRE O VERBO. Mª Jesús Bello
Aquí atoparedes as solucións das actividades do verbo. Comprobade os vosos erros.
PÁXINA WEB DE ORTOGRAFÍA. Mª Jesús Bello
Nesta páxina atoparedes moitos exercicios de ortografía. Lembrade que todos os días debedes facer algún.
EXERCICIOS REPASO 1
Profesora: Mª Jesús Bello
RESPOSTAS EXERCICIOS DE REPASO 1
Profesora: Mª Jesús Bello
EXERCICIOS REPASO 2
Profesora: Mª Jesús Bello
RESPOSTAS EXERCICIOS DE REPASO 2
Profesora: Mª Jesús Bello
A ENTREVISTA
Profesora: Mª Jesús Bello
RESPOSTAS EXERCICIOS A ENTREVISTA
Profesora: Mª Jesús Bello
A NOTICIA
Profesora: Mª Jesús Bello
RESPOSTAS EXERCICIOS A NOTICIA
Profesora: Mª Jesús Bello
ÚLTIMOS EXERCICIOS DO TEMA 7
Profesora: Mª Jesús Bello
CADERNO PARA RECUPERAR 1º ESO. Mª Jesús Bello
Este caderno debédelo facer todos os que teñades suspensa a 2ª avaliación.
ACTIVIDADES DE VERÁN. Prof.ª: Mª Jesús Bello
Os que suspendestes a materia en xuño debedes facer estas actividades para entregalas o día do exame de setembro.