Inicio > Departamento de Matemáticas > Recursos da materia Materia: 2º Bac. - Pendentes 1º Bacharelato

 Recursos da materia Materia: 2º Bac. - Pendentes 1º Bacharelato
Matemáticas I
Datas exames 1ª avaliación. Contidos a avaliar. Traballos a entregar.
Matemáticas I: Boletín de exercicios de resolución de triángulos
Matemáticas I: Boletín de ecuacións trigonométricas
Matemáticas I: Boletín de reforzo de resolución de triángulos
Matemáticas I: Boletín de exercicios de vectores
Matemáticas I: Boletín de xeometría analítica
Matemáticas aplicadas ás ciencias sociais
28 de novembro: data do exame da 1ª avaliación. Contidos a estudar.Traballo a entregar.