Inicio > Departamento de Matemáticas > Recursos da materia Materia: 1º ESO - Apoio Matemáticas

 Recursos da materia Materia: 1º ESO - Apoio Matemáticas
Exercicios de Matemáticas para repasar aas operacións aritméticas mais frecuentes.
Conten enlaces rotos. Aloxada nun servidor comercial. Parte das actividades son enlaces externos.
Paquete de actividades nos que se exercita a observación, a lóxgica e o razoamiento.
Exercicios de comparación, de deducción, de asociación, secuencias lóxicas, etc. Consta de tres paquetes de actividades cun grao progresivo de dificultade.
Xogo para practicas a división
Sudokus
Para practicar o calculo mental
Test de comprensión lectora
Repaso cálculo
Páxina para repasar o cálculoen problemas
ACTIVIDADES PARA TRABALLAR O RAZONAMENTO
EXERCICIOS PARA TRABALLAR A MEMORIA
A memoria non e so repetir e repetir ata chega á acumulación de datos senn conexión nni contexto; é unha forma de conservar os coñecementos asociándoos, relacionándoos...
Recursos educativos.
Enlace con gran cantidade de actividades de reforzo para materias tanto de primaria como de secundaria.
Recordo 6º de primaria (Lingua castelá)
Páxina con actividades de 6º de primaria para traballar como material de apoio.
Recordo 6º de primaria (matemáticas)
Páxina con actividades de 6º de primaria para traballar como material de apoio