Inicio > Departamento de Matemáticas > Recursos da materia Materia: 2º Bac. - Matemáticas aplicadas ás CC.SS II

 Recursos da materia Materia: 2º Bac. - Matemáticas aplicadas ás CC.SS II
teoria e exercicios resoltos de estadistica
exercicios resoltos de análisis
teoria e exercicios de mate
Relación de temas, obxectivos e criterios de avaliación do exame das PAAU de matemáticas Aplicadas as Ciencias Sociais
Exames de selectividade de matemáticas CCSS de distintos anos
Exames, criterios de corección e solucións das últimas probas Loxse (de todas as materias)
exercicios de limites
limites, asintotas, continuidade
exercicios de matematicas
exercicios de limites con respostas
exercicios de derivadas
parodia matematica
presentacion de continuidade de funcións
guias de exercicios
exercicios de analisis
exercicios de analisis 2
máximos e mínimos
funcions
combinatoria
probabilidade
exercicios dos contidos de 2º bach
representacion funcions
exercicios de selectividade
presentacion de probabilidade
exercicios de probabilidade
exercicios de probabilidade
exercicios de probabilidade
exercicios de inferencia
ejercicios resueltos inferencia
exercicios resoltos de probabilidade
exercicios resoltos de inferencia 1
formulario inferencia
formulario de estadistica
programación modificada curso 19-20