Inicio > Departamento de Matemáticas > Recursos da materia Materia: 1º Bac. - Matemáticas I

 Recursos da materia Materia: 1º Bac. - Matemáticas I
Boletin I: Repaso dos conceptos elementais de trigonometría (con solucións). Curso 2019-2020
Boletín II Repaso das relación entre as razóns trigonométricas (con solucións). Curso 2019-2020
Boletín III:Exercicios de repaso dos conceptos básicos de trigonometría con solucións. Curso 2019-20
IV: Ecuacións Trigonométricas con solucións. Curso 2019-2020
V: Reforzo ecuacións trigonométricas. Exercicios resoltos Curso 2019 -2020
Boletín VI: Reforzo de resolución de triángulos (coas solucións). Curso 2019 -2020
Boletín VII: Exercicios de resolución de triángulos. Curso 2019-2020
Boletín VIII Exercicios de vectores. Curso 2019-2020
Boletín IX: Exercicos de Xeometría Analítica con solucións. Curso 2019-2020
Boletín X. Exercicios de funcións Reforzo. Curso 2019-20
Boletín XI: Funcións: conceptos elementais. Teoría. Curso 2019-2020
Boletín XII: Exercicios funcións I. Curso 2019-20
Boletín XIII: Exercicios de funcións II. Curso 2019-20
Boletín XIV: Solucións boletíns XII e XIII. Curso 2019-20
Boletín XV: Exercicios de funcións terceira parte Curso 2019-20
Boletín XVI: Exercicios de reforzo de funcións. Curso 2019-20
Boletín XVII: Resumo teórico, exemplos e exercicios resoltos de continuidade. Curso 2019-20
Boletín XVIII: Teoría derivadas. Curso 2019-20
Boletín XIX: Calculo de derivadas. Curso 2019-20
Boleín XX: Exercicios de derivabilidad e recta tanxente. Curso 2019-20
XXI: Solucións boletín XX. Curso 2019-20
Boletín XXII: Exercicios de derivabilidad parte II. Curso 2019-20
Boletín XXIII:Exercicios de representación gráfica de funcións. Curso 2019-20
Boletín XXIV: Solucións ao boletín XXIII. Curso 2019-20
Boletín XXV: Exercicios de optimización con solucións. Curso 2019-20
Exame de Análise. Xuño 2012
Solucións do exame de trigonometría e xeometría analítica. Curso 2011-2012
Solucións exame trigonometría 2011-2012
Transformacións de funcións
Representación de funcións trigonométricas
(En papel milimetrado)
Preparando o exame de trigonometría- xeometría analítica
(1º A Bach)
Actividades interactivas sobre funcións trigonométricas
Preparando o exame de análise
1º A Bach.
Solucións exame trigonometría 1ºB Bach
Solucións exame de vectores 1º B Bach
Unidades didácticas Descartes
Nesta páxina atoparás distintas aplicacións que podes utilizar ao longo do curso para repasar a materia
Seccións cónicas.
Web onde atoparás todo sobre as cónicas e ademáis aplicacións reais.
Unidade didáctica sobre números complexos
Actividades con clic sobre funcións
Actividades interactivas sobre funcións exponenciais
PRÁCTICAS DE TRIGONOMETRÍA
Actividad de campo a desenvolver en una emblemática zona de la ciudad de A Coruña
Actividade interactiva sobre funcións logarítmicas
Probas do 2000 ao 2008 e solucións.
(O 2004 non está)
exercicios de continuidade con solucion
solucións exercicios continuidade
exercicios dominios con solución
programaci modificada de matemáticas 19-20