Inicio > Departamento de Matemáticas > Recursos da materia Materia: 3º ESO - Matemáticas académicas

 Recursos da materia Materia: 3º ESO - Matemáticas académicas
Traballo para o alumnado de 3ºB que participou no intercambio
Problemas para resolver con ecuacións ou sistemas de ecuacións lineais e non lineais
Con solucións. Curso 2015/16. 3º A
Curso 2013-14. Tarefas para verán 3º. Profesora: Yolanda ou Fernanda
Lembra que debes entregalas o día do exame: día 3 ás 11:00 horas.
tarefas de verán chusa curso 2012-2013. 3º ESO
EXERCICIOS DE REPASO DE SEMANA SANTA 3º C ESO . CHusa
EXERCICIOS PARA REPASAR PARA REPASAR NAS VACACIÓNS DE SEMANA SANTA 2012-2013
video sobre geometria da terra
Poliedros regulares
boletin exercicios de radicais
exame de polinomios
exercicios de radicais
Exercicios potencias
progresions repaso
exercicios de repaso de progresions
repaso de operacions con fraccións curso 2009-2010
repaso de operacións combinadas con fraccións e problemas de fraccións
polinomios
explicacion e exercicios de polinomios
Repaso interactivo álxebra
Ecuacións de 1º grao
Exercicios resoltos
Ecuacións de 2º grao
Exercicios resoltos
Actividade interactiva introducción funcións
INTRODUCCIÓN función linear
Número aureo
Actividades función linear
Probas do 2000 e do 2001coas solucións
Proba do 2003 coas solucións
Proba do 2004 coas solucións
Probas do 2005 ao 2008 coas respectivas solucións
videos de matematicas chusa
video de sucesion fibonacci
sucesion fibonacci
progresion aritmetica
as piramides
xeometria fractal
xeometria na natureza
xeometria na natureza 2
elementos xeometricos
Tarefa de verán 2012 (mates pendentes de 2º) Carmen Canay
Tarefa de verán 2012 (mates pendentes de 2º) Carmen Canay
Tarefa de verán 2012. Carmen Canay
Tarefa de verán 2012. Carmen Canay
programación modificada curso 19-20