Inicio > Departamento de Bioloxía - Xeoloxía > Recursos da materia Materia: 2º Bac. - CC. da terra e do medio ambiente

 Recursos da materia Materia: 2º Bac. - CC. da terra e do medio ambiente
Moodle
AVISO: As actualizacions na páxina web fanse no moodle polo que os recursos na páxina web poden non estar actualizados
Problemas medioambientais
Animación: Descripción dos principais efectos do quecemento global
Novas Tecnoloxías aplicadas ás Ciencias da Terra
Cartografía, S.I.X. e Teledetección
Recursos hídricos
Datos actualizados dos recursos hídricos
Tema 4. Autorregulación dos ecosistemas
Tema 4: Apuntes
Rúbrica da exposición oral dos traballos
Puntos que se terán en conta durante a exposición oral dos traballos en clase.
Rúbrica traballos da 3º avaliación
Folla de avaliación dos traballos da 3ª avaliación.