Inicio > Departamento de Filosofía > Recursos da materia Materia: 2º Bac. - Historia da Filosofía

 Recursos da materia Materia: 2º Bac. - Historia da Filosofía
Exames selectividade de distintos anos
Outros Textos Platón
Outros Textos Aristóteles
Outros Textos Agostino de Hipona
Outos Textos Tomé de Aquino
Outros Textos DESCARTES
Outros Textos Hume
Outros Textos Locke
Outros Textos Kant
Outros Textos Marx
Outros Textos Nietzsche
Escola de Atenas. Actividade interactiva para coñecer os distintos autores partindo do cadro do mesmo nome de Rafael
Escola de Atenas moderna.
Textos dos diferentes autores do programa
Webdianoia: Conceptos, autores, textos
O orixe da Polis
O Mito da caverna de Platón
Esquemas sobre a Historia da Filosofía
Cibernous: Mapa e territorio da filosofía. Encontrases os diferentes autores coa posibilidade de avaliar os teus coñecementos sobre eles
Actividades interactivas moi sinxelas
Historia da filosofía interactiva con explicación de conceptos e tamén textos
Boulesis: Conceptos, autores, textos comentados
Todo sobre Nietzsche. Textos
Cuestionarios sobre os distintos autores
Páxina sobre Marx