Inicio > Departamento de Economía > Recursos da materia Materia: 1º Bac. - Economía

 Recursos da materia Materia: 1º Bac. - Economía
AS NOSAS ECONOMISTAS
Presentación en PowerPoint realizada por os alumnos de 1ºB de Bacharelato CURSO 2007-2008 con motivo da exposición no noso Centro "As mulleres na ciencia", referida as mulleres economistas.
ACTIVIDADES TEMA 1
"O problema básico da economía"
ACTIVIDADES TEMA 2
" A produción de bens e servizos"
ACTIVIDADES TEMA 3
"Axentes e sistemas económicos"
ACTIVIDADES TEMA 4
"A empresa e as súas funcións"
ACTIVIDADES TEMA 5
"O mercado e as súas forzas: a oferta e a demanda"
ACTIVIDADES TEMA 6
"Modelos de mercado"
ACTIVIDADES TEMA 7
"O mercado de traballo e o emprego"
ACTIVIDADES TEMA 8
"Os indicadores económicos"
ACTIVIDADES TEMA 9
" A intervención do Estado na economía"
ACTIVIDADES TEMA 10
"O equilibrio e os cambios na economía"
ACTIVIDADES TEMA 11
"As contas públicas e a política fiscal"
ACTIVIDADES TEMA 12
" O diñeiro"
ACTIVIDADES TEMA 13
" O sistema financeiro e a política monetaria"
ACTIVIDADES TEMA 14
"Comercio internacional, balanza de pagamentos e tipos de cambio"
ACTIVIDADES TEMA 15
A globalización da economía
ACTIVIDADES TEMA 16
"Os grandes desafíos da economía mundial"