Inicio > Departamento de Matemáticas > Recursos da materia Materia: 2º Bac. - Métodos estatísticos e numéricos

 Recursos da materia Materia: 2º Bac. - Métodos estatísticos e numéricos
Tema I: Teoría e exercicios programación lineal Curso 15-16
Profesor: Fernanda Sández
Tema II:Exercicios e teoría estadística descriptiva. Curso 15-16
Profesor: Fernanda Sández
Tema III:Probabilidade teoría e exercicios curso 15-16
Profesor: Fernanda Sández
Tema IV: Distribucións de probabilidade: teoría, exercicios, taboas Curso 15-16
Profesor: FernandaSández
Tema V: Estatística inferencial. Teoría e exercicios Curso 15-16
Profesor: Fernanda Sández
ANEXO I: Tabla distribución binomial
ANEXO II:Tabla distribución normal
Actividades interactivas de programación lineal
Introducción ás variables estatísticas
Curso de inferencia estadística
Erros gráficos na prensa
¿Como se reparten os escaños electorais despois das eleccións?. Intenta entender a ley d'Hont pola que se rexe o noso sistema electoral
Método D'Hont: explicación
¿É xusta a lei d'Hont cos partidos minoritarios? Un reparto alternativo para o 2004
Como quedaría o congreso se todos os votos valesen o mesmo. Elecións 2011
Datos xerais e por provincias das eleccións 2011
Ampliación exercicios de probabilidade
ejercicios de probabilidad
Estatística en Excel
Programación lineal con Xeoxebra
Fórmulas Combinatoria
PROBABILIDADE (interactivo)
Variables aleatorias. Distribucións de probabilidade.
DISTRIBUCIÓNS BINOMIAL E NORMAL
"Matemáticas visuais"
DISTRIBUCIÓNS BINOMIAL E NORMAL
Proxecto Descartes
MATEMÁTICAS VISUAIS - DISTRIBUCIÓNS DE PROBABILIDADE
(con ventás interactivas)
DISTRIBUCIÓN NORMAL. Manexo da taboa.
apuntes PROBABILIDADE
PROBABILIDADE CONDICIONADA
PROGRAMACIÓN LINEAL
Teoría e exercicios
programación modificada de matemáticas 19-20