Inicio > Departamento de Lingua e Literatura Galega > Recursos da materia Materia: 3º ESO - Lingua galega e literatura

 Recursos da materia Materia: 3º ESO - Lingua galega e literatura
LÉXICO : A PAISAXE
Luísa Diéguez
REFORZO: agudas, graves, esdrúxulas
Luísa Diéguez
DITONGOS, TRITONGOS, HIATOS
Luísa Diéguez
REFORZO: acentos 1
Luísa Diéguez
REFORZO: acentuación 2
Luísa Diéguez
A LITERATURA GALEGA NA IDADE MEDIA
Luísa Diéguez
EXERCICIOS DE GRAMÁTICA (varios)
Luísa Diéguez
A COMPARACIÓN
Luísa Diéguez
O ARTIGO. AS CONTRACCIÓNS
Luísa Diéguez
O DEMOSTRATIVO
Luísa Diéguez
O PRONOME (LLE, LLES)
Luísa Diéguez
O PRONOME (TE, CHE)
Luísa Diéguez
ficha HISTORIA DE GALICIA