Inicio > Departamento de Filosofía > Recursos da materia Materia: 1º Bac. - Filosofía I

 Recursos da materia Materia: 1º Bac. - Filosofía I
Artigo: A democracia nas súas orixes. Carles Ferrer
Os orixes da humanidade capítulo I: A odisea da especie
Os orixes da humanidade capítulo II: Homo sapiens
Os orixes da humanidade capítulo III: O amencer do home
Sócrates 1/3: O intelectualismo moral
Sócrates 2/3: A ironía socrática
Sócrates 3/3: O Xuizo de Sócrates. Sentecia e morte
O mito da caverna de Platón: Texto e vídeo
Comic sobre a caverna de Platón
Os papalagi: o xefe samoano Tuiavii de Tiavea diríxese aos seus concidadáns interpretando, dende o punto de vista dun nativo, a cultura dos papalagis, ou homes brancos, en lingua samoana
Rap dos presocráticos
Rap dos sofistas
O experimento de Milgram primeira parte
O experimento de Milgram Segunda Parte
O xogo da morte. Parte 1
O xogo da morte Parte 2
REDES: A pendente escorregadiza
Ética e Filosofía para alumnos e profesores de secundaria
Webquest: Por que non é correto dicir que o home descende do mono?
Webquest sobre a psicoloxía
O mundo de Sofía: actividades interactivas
Escola de Atenas: percorrido pola Historia da Filosofía mediante actividades interactivas baseadas no cadro do mesmo nome de Rafael
Escola de Atenas moderna
Mitos e lendas
Prof. Adelina Lolo