Inicio > Departamento de Lingua e Literatura Galega > Recursos da materia Materia: 4º ESO - Lingua galega e literatura

 Recursos da materia Materia: 4º ESO - Lingua galega e literatura
http://www.consellodacultura.org/arquivos/cdsg/loia/
O TEMPO CRONOLÓXICO
Luísa Diéguez
EXERCICIO DE VOCABULARIO: O Rifante (Castelao)
Luísa Diéguez
EXERCICIO DE VOCABULARIO: O lobo da xente (Risco)
Luísa Diéguez
EXERCICIO DE VOCABULARIO: O vello que quería ve-lo tren
Luísa Diéguez
POEMAS CABANILLAS
escolma textos castelao
Sempre en Galiza (Castelao)
Peito de lobo (Castelao)
Un ollo de vidro (Castelao)
A velliña vella (Risco)
Do caso que lle aconteceu ao doutor Alveiros (Risco)
Primeiras verbas de Nós
O lobo da xente (Risco)
Os europeos en Abrantes (Risco)
Dieste e o seu tempo
Prólogo de Xente ao lonxe (Eduardo Blanco Amor)
Textos de Xente ao lonxe (Eduardo Blanco Amor)
"A arrasadeira" (Os Biosbardos - Eduardo Blanco Amor)
"A caixa de morto" de Fole
"O galo de Portugal" de A. Cunqueiro
Máis textos de Merlín e Familia (A. Cunqueiro)
Textos e actividades da Nova Narrativa Galega
Fábula del castellanoparlante
O galego e as leis
Historia do teatro galego até 1936
O teatro simbolista / O bufón d'el Rei
O bufón d'El Rei (selección)
Selección da Fiestra Valdeira
O teatro de posguerra
Romeo e Xulieta, famosos namorados (As crónicas do sochantre)
Selección do Incerto señor don Hamlet