Inicio > Departamento de INFORMACIÓN COVID > Recursos Xerais do Departamento

 Recursos Xerais do Departamento
PLAN DE ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID-19 CURSO 2020-2021 (Versión 9.0)
O presente protocolo ten por obxecto crear un espazo seguro de acordo cos protocolos e instrucción das autoridades eduactivas e sanitarias. Serán de obrigado cumprimento para persoal docente, non docente, alumnado e familias e persoal externo do centro. Este protocolo é unha version en continua revisión en función da evolución da situación educativa e sanitaria.
Actualización do protocolo de centros e novos protocolos específicos ante a Covid 19 (PUBLICADO O 22/09/20)
Protocolo de adaptación ao contexto da covid 19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2020-2021