Inicio > Departamento de Economía > Recursos da materia Materia: 2º Bac. - Economía da empresa

 Recursos da materia Materia: 2º Bac. - Economía da empresa
A EFICACIA DA PUBLICIDADE
Análise do seguinte anuncio publicitario a raíz da mensaxe a transmitir. Comentar a súa eficacia.
NOTA INFORMATIVA DOS GRUPOS DE TRABALLO DAS PAAU 2008-2009
Este documento recolle importantes consideracións a ter en conta para a preparación da selectividade no curso 2008-2009
ORIENTACIÓNS DOS GRUPOS DE TRABALLO SELECTIVIDADE 2008-2009
Este documento contén información moi importante para a correcta preparación da proba
Clasificación de empresas según NPGC
PATENTES
Curiosidades sobre patentes
MODELO RECIBO DE SALARIOS
SELECTIVIDADE 2009-2010
Información do proceso selectivo referente a materia de Economía da Empresa
CADRO COMPARATIVO SOCIEDADES
INFORMACIÓN SELECTIVIDADE 2010-2011
A SEGURIDADE SOCIAL
APALANCAMENTO FINANCEIRO
É bó endebedarse?
CADRO DE CONTAS PGC
III OLIMPIADA GALEGA DE ECONOMIA
A REFORMA LABORAL E OS CONTRATOS DE TRABALLO
Con motivo da reforma laboral no 2011, hai algúns cambios que afectan ós modelos de contratos de traballo e que compre ter en conta.
O CLÚSTER DA SAÚDE
Artigo de La Voz de Galicia do 22-09-2011
OBRIGAS DA EMPRESA COA SEGURIDADE SOCIAL
EXAMES PAAU ECONOMÍA DA EMPRESA
SOCIEDADE CIVIL
SEMIPRESENCIALIDADE ARTÍCULO 1" TELETRABALLO " 22/09/2020
TRABALLO A REALIZAR: - FACER UN RESUMO DO ARTIGO - POÑER UNHA OPINIÓN PERSOAL - ENGADIR UNHA LISTAXE DAS VANTAXES E INCONVENIENTES DO TELETRABALLO - DEBEDES POÑER O VOSO NOME, TÍTULO COMPLETO DA NOTICIA, FONTE E DATA DA MESMA. - DATA DE ENTREGA AO CORREO INDICADO: O FALAREMOS NA SEMANA QUE ESTEDES NA AULA
BANKIA ARTÍCULO 2 5/09/2020
Resumo e opinión/reflexión persoal Entregar en clase
ACTIVIDADES TEMA 1
Traballo a realizar do tema 1
Datos malos, previsiones buenas .ARTICULO 3
LA VOZ DE GALICIA Fernando Salgado 9/10/2020
DESCONEXIÓN DIXITAL. ARTICULO 4
La voz de Galicia 15/10/2020
TEMA 1 ECONOMÍA DA EMPRESA
TEMA 2 ECONOMIA DA EMPRESA
9 pesadelos de ser a teu propio xefe. ARTICULO 5 ENLACE
huffingtonpost ENLACE ARTICULO
9 pesadelos de ser a teu propio xefe. ARTICULO 5
HUFFINGTONPOST.ES
VIII OLIMPIADA GALEGA DE ECONOMÍA 31/03/2017
O noso aplicado alumno IVÁN I. TROCHE participou nestas olimpiadas de economía. Esta foi a súa experiencia. Grazas Iván