Inicio > Departamento de Bioloxía - Xeoloxía > Recursos da materia Materia: 2º Bac. - Bioloxía

 Recursos da materia Materia: 2º Bac. - Bioloxía
Bioloxía
Repaso do temario
TEMA 11: INTRODUCCIÓN AO METABOLISMO . BIOCATALIZADORES:ENZIMAS,HORMONAS E VITAMINAS
TEMA 11 bis
CATABOLISMO
CATABOLISMO bis
ANABOLISMO
ANABOLISMO bis
TEMA 15 : A FOTOSÍNTESE
TEMA15 bis : A FOTOSÍNTESE
TEMA 17: BIOLOXÍA DO ADN
TEMA 17bis: A BIOLOXÍA DO ADN
TEMA 18 bis: MICROBIOLOXÍA e BIOTECNOLOXíA
TEMA 18 : MICROBIOLOXÍA e BIOTECNOLOXÍA
TEMA 19: INMUNIDADE
TEMA 16: XENÉTICA
PROBLEMAS XENÉTICA
PROBLEMAS DE XENÉTICA II
TEMA 19 bis: INMUNOLOXÍA
PROBAS ABAU 2017
PROBAS ABAU 2018
PAU 2016
PAU 2015
PAU 2014
PAU 2013
PAU 2012
PAU 2011
PAU 2010
EXERCICIOS DO METABOLISMO
EXERCICIOS FOTOSÍNTESE
EXERCICIOS FOTOSÍNTESE II
PAU 2001
PAU 2002
PAU 2003
PAU 2004
PAU 2006
PAU 2005
PAU 2007
PAU 2008
PAU 2009
EXERCICIOS DE INMUNIDADE
SOLUCIÓNS EXERCICIOS FOTOSÍNTESE II
EXERCICIOS TEMA 18
SOLUCIÓNS EXERCICIOS DE FOTOSÍNTESE
EXERCICIOS TEMA 17
PAU 2019
EXAME ABAU MODELO NOVO
TEMAS 1 e 2
TEMAS 1 e 2 bis
TEMA 3. GLÍCIDOS
TEMA 3 . GLÍCIDOS bis
TEMA 4. LÍPIDOS
FÓRMULAS DE LÍPIDOS
PREGUNTAS IMPORTANTES TEMA 3 . GLÍCIDOS bis
TEMA 4 . LÍPIDOS 1ª parte . BIS
TEMA 4 LÍPIDOS 2ª parte.BIS
TEMA 5: AS PROTEÍNAS
TEMA 5 bis : AS PROTEÍNAS
TEMA 6 : ÁCIDOS NUCLEICOS
TEMA 6 bis: ÁCIDOS NUCLEICOS
CÉLULA 1
CÉLULA 2
CÉLULA 3
CÉLULA 1 bis
CÉLULA 2 bis
CÉLULA 3 bis
CÉLULA 1bis bis
CÉLULA 3 bis bis
CÉLULA 2 bis bis