Inicio > Departamento de Bioloxía - Xeoloxía > Recursos da materia Materia: 4º ESO - Bioloxía e xeoloxía

 Recursos da materia Materia: 4º ESO - Bioloxía e xeoloxía
A Xenética dos seres vivos
Conceptos xerais de xenética e herdanza
Problemas de xenética
Repaso para ó exame desta parte da materia.
A xenética na prensa (Plan lector)
Efectos da Endogamia na casa de Austria
A evolución
Principais teorías e probas da evolución
Parques Nacionais
REINOS DE SERES VIVOS
Principais características dos cincos reinos dos seres vivos.
Rede Galega de Espazos Protexidos
Espazos naturais galegos que teñen un réxime especial de protección.
Ecosistema Abegondo - Cecebre
Axuda para a realización do traballo
Bioloxía e Xeoloxía
Repaso do temario.
PROBLEMAS XENÉTICA III
PROBLEMAS XENÉTICA III
PROBLEMAS XENÉTICA I
PROBLEMAS DE XENÉTICA II
PREGUNTAS SOBRE OS REINOS DE SERES VIVOS
Preguntas sobre os reinos de seres vivos
RESUMO DE BIOTECNOLOXÍA
TEMA 1. A CÉLULA
Presentación do Tema 1 empregada en clase.
TEORÍA XENÉTICA
Apuntes de xenética.
PREGUNTAS IMPORTANTES TEMA 1 : A Célula e os seus compoñentes
PREGUNTAS IMPORTANTES TEMA 1: A Célula e os seus compoñentes
PREGUNTAS IMPORTANTES TEMA 2
PREGUNTAS IMPORTANTES TEMA 2 A DIVISIÓN CELULAR
PREGUNTAS IMPORTANTES TEMA4
PREGUNTAS IMPORTANTES TEMA 4 ADN e PROTEÍNAS.A BIOTECNOLOXÍA
PREGUNTAS IMPORTANTES TEMA 5 : A EVOLUCIÓN BIOLÓXICA
PREGUNTAS IMPORTANTES T 6
O ECOSISTEMA E OS FACTORES ECOLÓXICOS
PREGUNTAS IMPORTANTES T 7
DINÁMICA DOS ECOSISTEMAS
PREGUNTAS IMPORTANTES TEMA 10: A HISTORIA DA TERRA
APUNTES TEMA 10: A HISTORIA da TERRA
PREGUNTAS IMPORTANTES TEMA 11: TÉCTONICA de PLACAS
PREGUNTAS IMPORTANTES TEMA 12: O RELEVO TERRESTRE
GUIÓN TRABALLO TEMA 8 :RECURSOS E RESIDUOS
GUIÓN TRABALLO TEMA 9: O IMPACTO HUMANO NOS ECOSISTEMAS
Repaso problemas de xenética.
Problemas de xenética resoltos para o repaso desta parte da materia.