Inicio > Departamento de Bioloxía - Xeoloxía > Recursos da materia Materia: 1º Bac. - Bioloxía e xeoloxía

 Recursos da materia Materia: 1º Bac. - Bioloxía e xeoloxía
Acceso á aula virtual
AVISO: As actualizacións da páxina web fanse todas no moodle, polo que os recursos na web do Instituto poden no estar actualizados.
TEMA 6. A CÉLULA
Presentación empregada na clase
Tema 7. Clasificación dos seres vivos
Bioelementos, auga e sales minerais
GLÍCIDOS
PROTEÍNAS
LÍPIDOS
Proteinas
ÁCIDOS NUCLEICOS
DUPLICACIÓN, TRANSCRIPCIÓN E TRADUCCIÓN
DUPLICACIÓN DO ADN
Animación do proceso de duplicación (replicación) do ADN
TRANSCRIPCIÓN DO ADN
Animación do proceso de transcripción do ADN
TRADUCCIÓN DO ADN
Animación do proceso de traducción do ADN ou síntese de proteínas
A CÉLULA
Cadros comparativos entre célula procariota e eucariota, e célula animal e vexetal
Test de Bioquímica
Repaso de Bioquímica
Mitose
Breve explicación que contén unha animacion de todo o proceso.
Meiose
REINO VEXETAL
Información sobre os vexetais: clasificación, partes, tipos, funcións...
TEMA 9. ARTRÓPODOS
Axuda para redactar a memoria de prácticas (Bioloxía)
Tectónica
Animacións interesantes sobre o tema
Bioloxía e Xeoloxía
Repaso do temario
PREGUNTAS IMPORTANTES FUNCIÓN DE NUTRICIÓN ANIMAL
TRABALLO RECUPERACIÓN 2ª AVALIACIÓN
Temas 5 e 6 Xeo
Anatomía humana
Esquemas, teoría dos distintos aparellos e sistemas do corpo humano.
Preguntas importantes tema 5 Xeoloxía
Preguntas importantes tema 6 Xeoloxía
clasificación de rochas e minerais
clasificación de rochas e minerais
clasificación de rochas e minerais
Reproducción dos fieitos
Reproducción dos musgos