Inicio > Departamento de Lingua e Literatura Galega > Recursos Xerais do Departamento

 Recursos Xerais do Departamento
DICIONARIOS
EXERCICIOS GRAMATICAIS
Exercicios de REFORZO: xénero, número, artigo, contraccións, pronomes, verbos, etc
EXERCICIOS DE VOCABULARIO
SENÓN, SE NON; PORQUE,PORQUÉ, POR QUE
Luísa Diéguez
O DEMOSTRATIVO
Luísa Diéguez
PRONOME PERSOAL (TE, CHE)
Luísa Diéguez
O PRONOME PERSOAL (LLE, LLES)
Luísa Diéguez
EXERCICIOS GRAMATICAIS DE REFORZO
Luísa Diéguez
OS ARTIGOS. AS CONTRACCIONS
Luísa Diéguez
DITONGOS, TRITONGOS, HIATOS
Luísa Diéguez
A COMPARACIÓN
Luísa Diéguez
ORTOGRAFÍA
Luísa Diéguez
REFORZO: acentuación 1
Luísa Diéguez
REFORZO: acentuar 2
Luísa Diéguez
PRONOMES PERSOAIS
REPASO ACENTUACIÓN DIACRÍTICA
O POSESIVO