Inicio > Departamento de Física e Química > Recursos da materia Materia: 2º ESO - Física e Química

 Recursos da materia Materia: 2º ESO - Física e Química
UNIDADES E CONSTANTES
Profesora: Ana C. Vázquez
Reforzo: Factores de conversión e cambio de unidades
Notación científica
Repaso y actividades
ENERXÍA: BOLETÍN
Profesoras: Elena Pérez Seijo e Ana C. Vázquez Pernas
Central térmica (video)
Profesoras: Ana Vázquez Pernas y Elena Pérez Seijo
Volcans
Tipos de bordes entre placas
(Animación)
Formación dun rift-valley e fondo oceánico
Animación flash Profesoras: Ana Vázquez y Elena Pérez
Terremotos
TEMA 7: A ENERXÍA INTERNA DA TERRA
Profesoras: Elena Pérez Seijo y Ana C. Vázquez Pernas
MRU - MRUA
BOLETÍN: CINEMÁTICA
Profesoras: Elena Pérez Seijo e Ana C. Vázquez
BOLETÍN 3: AS FORZAS
Profesoras: Elena Pérez Seijo y Ana C. Vázquez Pernas
O CICLO DA AUGA
Repasa xogando.
Animacions membrana
Exercicio de repaso: reproducción das carrizas
Profesoras: Ana Vázquez y Elena Pérez
Exercicio de repaso: Reprodución dos fentos
Profesoras: Ana Vázquez y Elena Pérez
Exercico de repaso: reprodución das ximnospermas
Profesoras: Ana Vázquez y Elena Pérez
Exercicios reproducion das anxiospermas
Profesoras: Ana Vázquez y Elena Pérez
reprodución asexual dos animais (exercicios repaso 1)
Profesoras: Ana Vázquez y Elena Pérez
reprodución asexual dos animais (exercicio de repaso 2)
Profesoras: Ana Vázquez y Elena Pérez