Inicio > Departamento de Bioloxía - Xeoloxía > Recursos da materia Materia: 1º ESO - Bioloxía e Xeoloxía

 Recursos da materia Materia: 1º ESO - Bioloxía e Xeoloxía
Minerais e rochas
Repaso Tema 2
Teoría e exercicios
A TERRA
Animacions sobre minerais e rochas. Atmosfera e hidrosfera. Curiosidades.
CIENCIAS DA NATUREZA
Repaso de tódolos temas do libro con fotos e esquemas.
A MATERIA. Estructura, estados e propiedades.
A MATERIA. Átomos e moléculas
O UNIVERSO, O SISTEMA SOLAR E A TERRA
Páxina web onde podedes consultar dúbidas, curiosidades ou fotos sobre astronomía.
AS MARAVILLAS DO CEO
Páxina web sobre astronomía con fotos e animacións.
Exposición Día do Medioambiente e cuestionario de preguntas.
Preguntas Tema 5 e 6
Preguntas a ter en conta na preparación destes temas.
Preguntas Temas 7 e 8
Preguntas Tema 9
Preguntas de apoio para preparar o exame deste tema.
Preguntas Tema 11 e 12
Cuestións para axudar a preparar o exame sobre o Reino Animal
Preguntas Tema 10
Cuestións para traballar o tema do reino vexetal