Inicio > Departamento de Lingua e Literatura Galega > Recursos de la asignatura Asignatura: 1º ESO - Lingua galega e literatura

 Recursos de la asignatura Asignatura: 1º ESO - Lingua galega e literatura
ORTOGRAFIA: B/ V
Luísa Diéguez
GRAMÁTICA: ARTIGOS, CONTRACCIONS
Luísa Diéguez
GRAMÁTICA: O DEMOSTRATIVO
Luísa Diéguez
GRAMÁTICA: A COMPARACION
Luísa Diéguez
LÉXICO: O CORPO HUMANO
Luísa Diéguez
RECOLLIDA DA TRADICIÓN ORAL: as lendas
gravado por Luísa Diéguez, voz: Lorena Abeledo
A ACENTUACIÓN
Luísa Diéguez
GRAMÁTICA: O XÉNERO
Luísa Diéguez
RECOLLIDA DA TRADICIÓN ORAL: o conto
gravado por Luísa Diéguez, voz: Julia González
LÉXICO: A ALIMENTACIÓN
Luísa Diéguez
LÉXICO: O VESTIARIO
Luísa Diéguez