Inicio > Departamento de Lingua Castelá e Literatura > Recursos da materia Materia: 1º Bac. - Lingua castelá e literatura I

 Recursos da materia Materia: 1º Bac. - Lingua castelá e literatura I
FICHA DE LECTURA
Guía lectura para o Lazarillo de Tormes
Ligazón que che permite a comprensión da obra a través das respostas que debes ir dando ás preguntas que sobre a mesma se che fan.
Outra guía para o Lazarillo
Non esquezas que unha boa guía convértese nunha axuda importante para a comprensión dun libro. Elixe a que che resulte máis útil.
A vida de Lazarillo de Tormes e da súas fortunas e adversidades
Acceso ao texto completo da obra anónima que nos permite falar dun xeito de novela que vai ser coñecida como "`picaresca".
A "Comedia Nacional"
Nesta páxina accederás aos rasgos máis sinalados da coñecida como Comedia Nacional ou Española, nome que recibe a proposta teatral asinada por Lope de Vega.
Garcilaso de la Vega
Un repaso pola vida e obra deste poeta fundamental na poesía renacentista en español.
Miguel de Cervantes e O Quixote
Excelente edición desta obra de Cervantes na que participan as voces máis destacadas no estudio do autor e do personaxe.
San Juan de la Cruz
O CVC dache a oportunidade de acceder á obra poética de S.Juan de la Cruz..
El alcalde de Zalamea
Edición completa do texto de Calderón de la Barca. Lembra a importancia que ten o autor e a obra no desenvolvemento do teatro español do século XVII.
Novelas ejemplares
Acceso directo á edición completa das Novelas Ejemplares de Miguel de Cervantes.
Esquema literatura medieval
Aquí tes recollidas moi sinteticamente as principais correntes literarias da lit.española na Idade Media. Prof.Pilar Vázquez
Romances anónimos
Acceso a un conxunto de romances anónimos nos que poderás recoñecer os rasgos característicos desta modalidade da poesía popular do XV.
Novela renacentista
Esquema da novela renacentista con ligazóns que vos levan aos textos dalgunhas das novelas máis significativas.
Poesía Renacemento
Páxina na que vas atopar as características máis relevantes así como algúns autores e poemas da poesía renacentista española.
Aprendo a facer análise sintáctica
Non é o máis importante... pero sae sempre unha análise sintáctica, así que cómpre que saibas o procedemento. Prof. Pilar Vázquez
As oracións resoltas
As oracións que se che plantexaron na ficha de sintaxe anterior, atoparalas aquí correctamente feitas. Prof. Pilar Vázquez
Preparando a recuperación 1
Baixo este epígrafe poderás atopar exercicios cos que irás, aos poucos, aprendendo a correxir os erros máis frecuentes nos exames de Lingua. Aquí falamos da acentuación. Prof. Pilar Vázquez pod
Preparando a recuperación 2
Aquí imos traballar os pronombes e os determinativos. Lembra que a confusión entre ambos conceptos ten graves consecuencias. Prof.Pilar Vázquez
Preparando a recuperación 3
Seguimos cos pronomes . Ten ollo coas observacións que se fan para non errares. Prof. Pilar Vázquez
Preparando a recuperación 4
Morfoloxía: lembra o concepto de monemas, as súas clases e como segmentamos as palabras para identificar os seus compoñentes. Prof. Pilar Vázquez
Preparando a recuperación 5
Sintaxe: os sintagmas, compoñentes e funcións. Unidade imprescindible para aprender a facer una análise completa. Prof. Pilar Vázquez
Preparando a recuperación 6
Máis exercicios de sintagmas, como tes que identificar e analizar esta unidade lingüística. Prof. Pilar Vázquez.
Preparando a recuperación 7
Imos agora a traballar un pouco co apartado de literatura. Lembra que a asignatura ten dúas partes. Prof. Pilar Vázquez
Preparando a recuperación 8
Aquí seguimos coa literatura. Presta atención ao que se che recomenda. Prof. Pilar Vázquez.
ACTIVIDADES: FIGURAS LITERARIAS I (1º Bach-A)
Profesora: Mª Jesús Bello
ACTIVIDADES: FIGURAS LITERARIAS II (1º Bach-A)
Profesora: Mª Jesús Bello
CANTAR DE MIO CID.
Nesta ligazón poderás ler unha versión adaptada ao castelán moderno do Cantar.
GUÍA LECTURA: LA CELESTINA.
Irene Correia. Realiza as actividades propostas. Non esquezas entregalas na data marcada.
PRACTICA AS FUNCIÓNS COMUNICATIVAS.
Aquí poderás repasar as diferentes funcións comunicativas.
EL LAZARILLO DE TORMES
Nesta ligazón poderás ler esta magnífica obra.
TÉCNICAS COMUNICACIÓN ORAL.