Inicio > Departamento de Orientación > Taboleiro de anuncios do departamento de Orientación

Taboleiro de anuncios do departamento de Orientación

PROTOCOLO COVID
[Publicado o 8-10-2020]

PRAZO EXTRAORDINARIO SOLICITUDE DE PRAZAS PARA CICLOS DE GRAO MEDIO E SUPERIOR
[Publicado o 20-8-2020]

Admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos que impartan ciclos formativos de formación profesional de grao medio e de grao superior en réxime ordinario e réxime para as persoas adultas
ORIENTACION ACADÉMICA E PROFESIONAL1º de Bacharelato
[Publicado o 25-5-2020]

sesión de información académica sobre itineraios e optatividade
Páxinas:  1  2  >