Ligazóns de interese

Inicio > Departamento de Orientación > Ligazóns de interese do departamento de Orientación  > FORMACIÓN PROFESIONAL
Programas de cualificación profesional inicial
FORMACIÓN PROFESIONAL
Escola de Artes Pablo Picasso
ENSINANZAS ESPECIAIS E ADULTOS
Ensinanzas Artísticas, Deportivas, de Adultos, de Idiomas e Proxectos Europeos.
GUÍA DAS ENSINANZAS EN RÉXIME ESPECIAL
Se che interesan as artes, a música, a danza, os deportes, a restauración de bens culturais ou outros tipos de formación que non atopes dentro da información xeral, esta é a túa páxina. Aquí atoparás unha guía de referimento para coñecer en profundidade as finalidades desta formación, como se accede, os títulos que se obteñen, os perfís profesionais, onde se poden estudar...e outras cousas sobre as que aínda non pensaches.
MODALIDADES PREFERENTES E MATERIAS VINCULADAS DO BACHARELATO PARA O ACCESO A CFGS
RESOLUCIÓN do 7 de xuño de 2011, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se determinan os prazos e se ditan instrucións no procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos para impartir ciclos formativos de formación profesional de graos medio e superior en réxime ordinario e para as persoas adultas para o curso académico 2011-2012.